SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kalla Fakta svarar Tycho Tullberg

Kalla faktas reportrar svarar i Läkartidningen:

Sakkunnigläkarna besitter stor makt och måste finna sig i att bli granskade 

TV-programmet Kalla fakta i TV4 är »beklämmande« och reportaget om sakkunnigläkarna den 16 maj »förnedrade« en hel yrkesgrupp, hävdar Tycho Tullberg, ortoped som extraknäcker som sakkunnigläkare åt Folksam, i sitt inlägg i Läkartidningen 24/2002 (sidorna 2778-9). Det är tydligt att Tullberg inte vill att den grupp han företräder ska granskas. Överhuvudtaget verkar Tullberg oförmögen att se att sakkunnigläkarsystemet skulle kunna ha några som helst brister, replikerar Kalla faktas reportrar Joachim Dyfvermark och Sven Bergman.

Joachim Dyfvermark
Sven Bergman
reportrar, Kalla fakta, TV4

Kalla fakta har varit i kontakt med många behandlande läkare, forskare, specialister, medicinska experter inom en rad olika myndigheter – i stort sett alla som inte är avlönade av försäkringsbolagen ser problem med dagens system.

Att det kan finnas trovärdighetsproblem i att vissa sakkunnigläkare, utöver sin ordinarie höga inkomst, årligen arvoderas med hundratusentals kronor, ibland miljonbelopp, av samma försäkringsbolag som tjänar enorma summor varje gång sakkunnigläkaren avslår ett samband mellan en skadelidandes besvär och olycka, tycks inte föresväva Tullberg.

Grund för misstro

Kalla fakta har aldrig påstått att sakkunnigläkarna är köpta. Men att försäkringsbolagen väljer ut och avlönar de läkare som bolaget anser gör »bra« bedömningar är en grund för misstro. Det räcker med att titta på Trafikskadenämndens verksamhetsrapport för 2000 för att konstatera att många sakkunnigläkare gör bedömningar som är till försäkringsbolagens fördel.

Av de skadade som kan och orkar gå till Trafikskadenämnden fick 41,4 procent rekommendationer om höjda ersättningar. Man kan också läsa att nämnden ändrade bolagens orsaksbedömningar i 51 av 128 fall. Det är fakta som talar mot det nuvarande systemet och mot Tullbergs argumentation.

Tullberg vill inte heller se den uppenbara problematiken i att han och hans kollegor som konsulter åt försäkringsbolagen inte står under Socialstyrelsens kontroll och inte kan ställas till svars för sina utlåtanden som avgör människors hela framtid.

Var finns ödmjukheten i rättssalen?

Tullberg efterlyser nu en diskussion om hur nackdistorsionsskador, så kallade whiplashskador, ska bedömas. Han skriver: »Man måste vara ödmjuk om osäkerheten i ens bedömningar. Det är i princip aldrig så att man kan vara helt säker, det är inte svart eller vitt, utan det är ett resonemang om sannolikheter«.

Men det är sällan det låter så i rättssalen där sakkunnigläkare gång efter annan med tvärsäkerhet avfärdar samband i komplexa fall. Ofta med hänvisning till den så kallade 72-timmarsregeln. Vart man än vänder sig utanför kretsen av sakkunnigläkare, såväl i Sverige som internationellt, är det ingen som talar om 72-timmarsregeln. Den är i själva verket en »regel« som inte har någon vetenskaplig grund och som Tullberg själv i TV-intervjun svävande säger vara »en svensk uppfinning«.

Kritik inom kåren

Tullberg går till fränt angrepp på Lars Wallstedt, klinikchef på Karolinska sjukhuset, förorättad över att Wallstedt har mage att kritisera en kollega. Men Wallstedt är långt ifrån ensam inom läkarkåren i sin kritik.

Tvärtom. Kalla fakta har varit i kontakt med många behandlande läkare, forskare, specialister, medicinska experter inom en rad olika myndigheter – i stort sett alla som inte är avlönade av försäkringsbolagen ser problem med dagens system. En del vill skrota systemet helt, andra manar till debatt för att förändra och förbättra systemet. För de skadades skull, för försäkringstagarna, för en ökad rättssäkerhet och för den allmänna tilltron till läkarkåren.

Tullberg ondgör sig över att Kalla fakta inte sände intervjun vi gjorde med Försäkringsläkarföreningens ordförande, Pelle Netz. Det han väljer att inte berätta är att intervjun avbröts, eftersom Pelle Netz inte stod för det han sagt i telefon, nämligen att försäkringsläkarna regelbundet träffas och kommer överens om hur de gemensamt ska agera och bedöma exempelvis whiplashskador.

Trots att Tullberg tar till storsläggan och anklagar Kalla fakta för att vara osakligt, bland annat i fallet  Peter Carlsson, bemödar han sig inte ens om att hålla sig till tydliga fakta. Tullberg skriver att i »både tingsrätt och hovrätt gjordes bedömningen att övervägande skäl talade emot samband« att Peter Carlssons nackskador orsakats av trafikolyckan.

Om Tullberg anser sig ha ork, tid och råd att mellan de många utlåtanden han gör för Folksam på sin fritid vore det enkelt för honom att ta reda på fakta: nämligen att Stockholms tingsrätt avfärdade den så kallade 72-timmarsregeln som Tullberg pläderade för, och istället slog fast att Peter Carlssons nackskador orsakats av trafikolyckan.

Svea hovrätt gjorde sedan en annan bedömning. Huvudskälet var att rätten efter att ha hört Tullbergs och de två andra sakkunnigläkarnas vittnesmål ansåg att 72-timmarsregeln ska gälla »enligt vedertagna vetenskapliga rön«.

Många vittnar om hopplös kamp

Tullberg får gärna tycka att Kalla faktas granskning av försäkringsbolagens sakkunnigläkarsystem är »en generande ytlig analys«. Viktigare är att TV4 har fått hundratals samtal och brev efter programmet från människor som upplever en liknande situation som den Peter Carlsson beskriver i reportaget. Alla vittnar om en hopplös kamp mot försäkringsbolagen som med stöd av sina arvoderade sakkunnigläkare avfärdar samband och ersättning, i motsats till behandlande läkare.

Den 18 juni fick också regeringen ta emot ett upprop där 25 000 personer, de flesta själva skadelidande, kräver att sakkunnigläkarsystemet granskas, och att sakkunnigläkarna underordnas någon form av tillsynsmyndighet.

Det är hög tid för Tullberg och hans bolagskolleger att inse att de sitter på en stor makt när de avgör människors framtid, och därför måste finna sig i en kritisk granskning av medierna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.