SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Slutreplik av Tycho Tullberg i Läkartidningen

Programmets budskap var bestämt på förhand

Slutreplik av Tycho Tullberg i Läkartidningen:

Det är förståeligt att en grupp advokater, läkare och skadelidande försöker lobba för en annorlunda bedömning av sena besvär efter trafikolyckor. Det är däremot beklagligt att TV4 helt okritiskt sväljer deras argumentering, svarar Tycho Tullberg i denna replik.

Tycho Tullberg

sakkunnigläkare, ortoped, Stockholm Spine Center, Löwenströmskla sjukhuset, Stockholm

72-timmarsregeln används även i Norge. Jag försökte i intervjun förklara de teoretiska grunderna för den och att det nu finns vetenskapliga studier som stödjer dess huvuddrag, men den delen klipptes bort. 

Kalla faktas reportrar Joachim Dyfvermark och Sven Bergman pådyvlar mig åsikter som jag inte har. Jag har naturligtvis inget emot att man kritiskt granskar sakkunnigläkarsystemet eller att någon kollega framför andra åsikter än de jag har. Det är sättet att framföra sin kritik på som jag starkt ifrågasätter.

Pseudodebatt om arvodering

Det finns säkert olika sätt att arvodera sakkunningläkarna. Jag tror dock att detta är en pseudodebatt, det viktiga (i alla fall för läkarna) är att diskutera de medicinska argumenten för och emot samband. Jag har svårt att se att ett annat system vare sig skulle bli rättvisare, billigare eller medföra en annorlunda argumentering. Om man verkligen ville föra debatten framåt så skulle det vara bra om man också kunde komma med något konkret alternativ till det nu rådande systemet.

Trafikskadenämndes bedömningar

Dyfvermark och Bergman för ett märkligt resonemang när det gäller Trafikskadenämndens ändringar av bolagens bedömningar. Att sätta invaliditetsgradering är ingen exakt vetenskap och det är inte märkligt att det blir lite olika bedömningar. Det är oftast små justeringar, och inte sällan uttrycker Trafikskadenämndens läkare att de tycker att bolagens gradering varit generös.

Att nämnden föreslår förändringar tycker jag är ett uttryck för att systemet fungerar, dvs den enskilde kan överklaga bolagens beslut och en oberoende instans granskar ärendet. I det aktuella   fallet bedömde Trafikskadenämnden att samband inte förelåg.

Som Kalla fakta-reportrarna vet är hovrätten en högre instans än tingsrätten och det är hovrättens dom som gäller. Att man kommer till olika beslut i tingsrätt och hovrätt är inte helt ovanligt och visar väl att det inte alltid är så självklara fall som Kalla fakta vill påskina. Det medicinska underlaget var detsamma i båda rätterna men man gjorde olika juridiska bedömningar.

72-timmarsregeln

72-timmarsregeln används även i Norge. Jag försökte i intervjun förklara de teoretiska grunderna för den och att det nu finns vetenskapliga studier som stödjer dess huvuddrag, men den delen klipptes bort.

Ingen självkritik

Det är märkligt att massmedier har lätt att kritisera andra, men ytterligt svårt att själv ta till sig kritik. Det finns inte tillstymmelse till självkritik i Dyfvermarks och Bergmans svar. Alla som sett programmet inser att det var oerhört vinklat, det måste väl även reportrarna förstå?

Det är förståeligt att en grupp advokater, läkare och skadelidande försöker lobba för en annorlunda bedömning av sena besvär efter trafikolyckor. Det är däremot beklagligt att TV4 helt okritiskt sväljer deras argumentering. Då TV har en så stark opinionsbildande kraft måste man kräva lite eftertanke i sakfrågan.

Det jag sade var ointressant

Dyfvermark och Bergman gjorde, enligt min mening, det grundläggande felet att de bestämt sig för vad de skulle tycka och hur programmet skulle läggas upp innan de hört alla parter. Det stod snabbt klart under intervjun med mig att det var ointressant vad jag sade eller hade för argument.

Det borde stämma till eftertanke att »deras« dr Wallstedt inte vill ta en öppen debatt om de medicinska sakfrågorna.

Om programmet blir fällt av Granskningsnämnden för radio och TV hoppas jag att Dyfvermark och Bergman har civilkurage nog att be om ursäkt i Läkartidningen.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. 
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.