SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

"Mötet ändrade läkarens dom"

hade Dagens Nyheter som rubrik över en artikel om hur en arbetsskadad misshandlats av försäkringskassan och dess försäkringsläkare. 

Sentensen i artikeln är att försäkringsläkaren, tvärtemot högt meriterade specialisters utlåtanden - som för övrigt kommit till stånd genom Försäkringskassan - drog egna slutsatser, och enligt min uppfattning efter att ha läst artikeln, måste ha begått osant intygande vilket är straffbart enligt Brottsbalken. 

När samma försäkringsläkare därefter träffade patienten på sin egen mottagning, bedömde han kliniskt patienten på samma sätt som de tidigare intygsskrivande specialisterna!

Nu kan man i hastigheten tro att detta bevisar att risken för att fel begås då försäkringsläkare enbart bedömer på handlingar är stor.

Försäkringsläkarna, försäkringsbolag och andra med intressegemenskap med försäkringskassan och försäkringsbolagen menar precis tvärtemot.

De argumenterar i förvaltningsdomstolar, tingsrätter etc att det ligger en fara i att träffa patienten då man bl.a. lätt färgas av patientens personlighet!!! De menar att det är mer rättssäkert att inte träffa patienten.

När det gäller det speciella ärendet i Dagens Nyheter  skall man ha i åtanke att det är försäkringskassans arbetsledning och till sist styrelsen som är juridiskt ansvarig för kassans verksamhet, anställda och arvoderade konsulter.

Jag ser fram mot den dagen då en åklagaranmälan lämnas in mot försäkringskassan i ett sådant här ärende!

Vi är ju gud bevars massor av skadade som upplevt samma bemötande från försäkringskassan och försäkringsbolagen! 

Diskutera gärna detta i forumet!

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.