SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Exempel på bedömning vid HSAN

Borde ordnat utredning med magnetkamera

En kirurgbakjour varnas för att han inte ordnade magnetkameraundersökning av en man som efter ett fall var smärtpåverkad och palpationsöm i nacken samt hade neurologiska bortfallssymtom. (HSAN 1741/02)

På sin 66-årsdag den 19 maj i fjol ramlade mannen i bostaden och fick svårigheter att röra benen och vänster arm. Han fördes med ambulans till en vårdcentral och vidare till ett sjukhus, där man samma dag utförde datortomografiundersökning av skallen och nacken. Denna undersökning visade inget anmärkningsvärt och mannen lades in på en medicinsk avdelning.

Nästa dag var hans rörlighet och kraft i armar och ben bättre, men han hade »blixtrande smärta« vid nackrörelser och saknade fortfarande finmotorik i händerna. Den 21 maj hade han fortfarande nedsatt kraft och stickningar i armarna.

En ny datortomografiundersökning av skallen och halsen gjordes och bilderna sändes till neurokirurg vid ett universitetssjukhus. Denne rekommenderade magnetkameraundersökning, vilken utfördes den 22 maj på ett tredje sjukhus.

Efter undersökningen, som visade en långsträckt förträngning av ryggmärgskanalen och ett diskbråck mellan femte och sjätte halskotan, fördes mannen till neurokirurgiska kliniken vid universitetssjukhuset. Den 26 juni gjordes en dekompression av ryggmärgen och fixation av halsryggraden.

Mannen anmälde ansvarig personal för att adekvata undersökningar och behandlingar inte hade satts in i rimlig tid.

»Inte rimligt«

Ansvarsnämnden läste mannens journal och tog in yttrande från bland annat en jourhavande underläkare och kirurgbakjouren på det första sjukhuset.

Underläkaren uppgav bland annat att han vid sin undersökning fann att patienten hade nedsatt kraft i benen. Han ordnade med akut DT-hjärna och halsrygg.

Kirurgbakjouren gjorde en klinisk undersökning av patienten och meddelade att det inte var rimligt att det trauma som patienten utsatts för kunde ha givit upphov till de neurologiska fynd som noterades i status, sa underläkaren.

Kirurgbakjouren berättade att DT-undersökning av skalle och halsrygg inte visade kirurgisk skada (skallbrott/blödning eller halsryggbrott eller luxation). Man fann degenerativa förändringar.

Patienten var alkoholpåverkad och finare neurologisk undersökning var inte möjlig. Kirurgbakjouren tyckte att patienten blev adekvat kirurgiskt värderad både av underläkaren och honom själv.

Bedömning och beslut

Ansvarsnämnden påpekar att den jourhavande underläkaren konstaterade att patienten var smärtpåverkad, palpationsöm i nacken och hade nedsatt rörlighet i benen. Datortomografiundersökning av skallen och halsryggen utfördes, men visade inget anmärkningsvärt.

Underläkaren konsulterade kirurgbakjouren, som bedömde att patientens besvär inte berodde på en traumatisk skada av halsryggmärgen. Patienten lades in på medicinavdelning för strokeobservation.

Denna handläggning var inte adekvat. Patienten var smärtpåverkad och palpationsöm i nacken samt hade neurologiska bortfallssymtom. Detta och att besvären uppkommit efter ett trauma talade starkt för att det, trots resultatet av datortomografiundersökningen, rörde sig om en nackskada, menar Ansvarsnämnden. Kirurgbakjouren borde därför ha ordnat ytterligare utredning med magnetkameraundersökning. För att inte ha gjort det får han en varning

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.