SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Landstinget i Östergötland

Utbudet av länssjukvård minskas med 37 miljoner kronor
[2003-10-02]
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium förslår att utbudet av länssjukvård i Östergötland minskas med sammanlagt 37,6 miljoner kronor. Operation av åderbråck, en kostnadsfri andra hörapparat och medicinskt icke befogade steriliseringar är några exempel på ingrepp och hjälpmedel där presidiet kommer att föreslå begränsningar vid beslutssammanträdet den 29 oktober.

 

Landstinget i Östergötland går nästa år med ett ekonomiskt underskott på 300 miljoner kronor om inte åtgärder vidtas för att reducera kostnaderna.

Därför har hälso- och sjukvårdsnämnden och dess presidium arbetat intensivt med att begränsa utbudet av länssjukvård utifrån de gällande ramarna men på ett sätt så att det ställer till minsta möjliga skada för befolkningen i Östergötland.

Parallellt pågår ett arbete med att se över organisationen, strukturen och samverkan inom länssjukvården. Ju mera kostnaderna går att reducera genom de här strukturåtgärderna, desto mindre behöver utbudet av länssjukvård naggas i kanten.

Vägledande i arbetet med utbudsbegränsningar har varit människovärdesprincipen som den formuleras i hälso- och sjukvårdslagen. Den innebär att alla människor har samma värde och rätt till sjukvård. Andra principer som styrt arbetet är behovs/solidaritetsprincipen, som innebär att den som har störst behov går främst, men också kostnadseffektivitetsprincipen. Den säger att det bör finnas en rimlig relation mellan kostnad och effekt i hälso- och sjukvården.

Listan på sjukdomsgrupper nedan visar vilka åtgärder och hjälpmedel inom länssjukvården i Östergötland som förelås bli föremål för utbudsbegränsningar.

Vissa sjukdomsgrupper kan i stället komma att få behålla sina uppdrag enligt tidigare men få generella reduceringsbeting, det vill säga ”osthyvelsmetoden”.

Många måste också återkomma i samband med att deras uppdrag kring den nära sjukvården formuleras och då närmare beskriva sina åtaganden (nära sjukvård= den sjukvård som bedrivs i samarbete med primärkommunerna).

Det står också klart att kostnader i viss mån kan komma att överföras från länssjukvården till den nära sjukvården, men detta kommer att regleras i de uppdrag som ges till den nära hälso- och sjukvården.


Utbudsbegränsningarna:

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.