SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

PRESSMEDDELANDE

Datum 2006-05-31

Tillsynen av konsumentskyddet inom det finansiella området är eftersatt

Riksrevisionen har granskat de ansvariga myndigheternas tillsyn för att säkerställa konsumentskyddet inom det finansiella området. Riksrevisionens granskning visar bland annat att tillsynen varit eftersatt på väsentliga och riskutsatta områden.

Finansinspektion och Konsumentverket har ansvar för att konsumentskyddet på det finansiella området upprätthålls. Skyddet motiveras av konsumenternas underläge och de stora ekonomiska värden som står på spel. Konsumentskyddet innebär bl.a. att konsumenterna ska få skäliga avtalsvillkor och korrekt information om de finansiella tjänsterna och produkterna.

– Behovet av en effektiv tillsyn har ökat som en följd av de senaste årens snabba utveckling med ett större utbud av finansiella tjänster och produkter. Antalet konsumenter som agerar på den finansiella marknaden har också ökat. Trots detta har myndigheternas tillsyn varit eftersatt på väsentliga områden med hög risk för konsumenterna, säger riksrevisor Lennart Grufberg. När det gäller krångliga och icke standardiserade avtal inom försäkringsområdet och information om nya produkter inom värdepappersområdet förekommer knappast någon tillsyn alls.

En orsak till den eftersatta tillsynen kan vara att myndigheterna inte har använt alla tillgängliga medel för att fånga upp problem för konsumenterna. Viktiga konsumentproblem riskerar därmed att förbigås.

Myndigheterna har heller inte gjort någon gemensam prioritering av tillsynen till områden där risken för skador för konsumenterna är som störst.

Myndigheterna har i få fall använt de sanktionsmöjligheter som står till buds. Större delen av myndigheternas tillsyn har istället resulterat i lindrigare åtgärder. Konsekvensen blir att det saknas prejudicerande fall i domstol. Därmed blir det oklart hur långt företagens ansvar sträcker sig gentemot konsumenterna.

Varken regeringen, Finansinspektionen eller Konsumentverket har följt upp tillsynens resultat och effekter. Därför är det osäkert om den statliga tillsynen inom det finansiella området har bidragit till ett gott konsumentskydd.

Fakta Idag sparar 94 procent av svenska folket i fonder inklusive PPM. Åren 1995-2005 ökade hushållens fondförmögenhet från

242 miljarder till 1 316 miljarder kronor. Försäkringsbolagen förvaltade år 2005 närmare 2 220 miljarder kronor för

försäkringstagarnas räkning jämfört med 870 miljarder kronor år 1995. Bankernas inlåning från hushållen ökade från 347

miljarder till 631 miljarder kronor åren 1995-2005

Rapporten Konsumentskyddet inom det finansiella området – fungerar tillsynen? RiR 2006:12 finns på www.riksrevisionen.se

Ansvarig riksrevisor: Lennart Grufberg, 08-5171 40 10, 0734-45 20 10

Revisionschef: Charlotta Gustafsson, 08-5171 41 68 eller 0734-45 21 68

Projektledare: Eero Marttinen, 08-5171 44 73 eller 0734-45 24 73

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den statliga verksamheten. Myndigheten är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning medverka till demokratisk insyn och affektiv förvaltning i staten. Pressekreterare: Kicki Uggla, 08-5171 40 84 eller 0734 45 20 84 Riksrevisionen 114 90 Stockholm [Nybrogatan 55] Tel 08-5171 40 00 Fax 08-5171 41 00 www.riksrevisionen.se

Här finns hela rapporten

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.