SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Förtroendeskadlig verksamhet inom Vetenskapliga rådet

Socialstyrelsens Vetenskapliga råd

From: whiplash(at)whiplash.pp.se
Sent: den 18 juli 2003 15:41
To: 'socialstyrelsen(at)sos.se'
Subject: Förtroendeskadlig verksamhet inom Vetenskapliga rådet.

Idag pågår en intensiv diskussion bland bl.a. Stockholms Läns Landsting,  massmedia och sjuka och skadade samt deras resp anhöriga om huruvida läkare som arbetar åt försäkringsbolagen samtidigt som de tjänstgör inom den allmänna sjukvården skadar tilltron till denna allmänna sjukvård, alldeles särskilt bland sjuka och skadade personer som fått erfara att försäkringsläkarna nästan utan undantag har avvikande uppfattningar i bl.a. sambandsfrågor mot den uppfattning som de behandlande läkarna har i fråga om försäkringsersättningar av såväl allmän som privat natur.  

Jag företräder WhiplashInfo – en webbplats med 25-30.000 unika besök varje månad och stöter ständigt på denna kontroversiella fråga bland mina besökare, läsare och hjälpsökande anhöriga till sjuka och skadade.

Det är mot denna bakgrund jag med bestörtning noterar att ni anlitar minst två av dessa försäkringsläkare i ert Vetenskapliga råd. Det gäller Urban Lindgren som arbetar år Trafikskadenämnden sedan många år tillbaks och innan dess privata försäkringsbolag, samt Olle Nilsson som arbetar åt AFA, två bland skadade och sjuka ”ökända” försäkringsläkare.

Detta menar jag skadar allvarligt förtroendet för Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd.  

mvh

Tomas Alsbro, WhiplashInfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.