SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd år 2003

Rev  2003-07-15

 2003-06-01

ALLMÄNMEDICIN OCH SOCIALMEDICIN

 

Allmänmedicin

Björkelund Cecilia, Hovelius Birgitta, Mattsson Bengt

Socialmedicin

Svanström Leif, Allebeck Peter

BARNAÅLDERNS SJUKDOMAR OCH HÄLSOPROBLEM

 

Barn‑ och ungdomspsykiatri

Hultén Agnes, Lindblad Frank

Barn- och ungdomsmedicin

Wennergren Göran

Barnhabilitering

von Wendt Lennart

Barnanestesiologi/intensivvård

Nilsson Krister

Barnkirurgi

Sillén Ulla

Barn med funktionshinder

Gustavsson Anders, Jansson Ulf, Preisler Gunilla

Barnneuropsykiatri

Gillberg Christopher

Barnonkologi

Björk Olle

Barnortopedi

Romanus, Bertil

Barns och ungdomars hälsa

Sundelin Claes

Hjälpmedel. Barnhabilitering

Paulsson Karin

Medicinsk barnhabilitering

Sanner Gunnar

och barnneurologi

 

Neonatologi

Olegård Ragnar

Skolhälsovård

Kadesjö Björn

GERIATRIK OCH REHABILITERING

 

Geriatrik

Winblad Bengt

Geriatrik/palliativ vård

Styrborn Karin

Geriatrisk rehabilitering

Elmståhl Sölve

Gerontologi

Berg Stig, Tornstam Lars

Medicinsk rehabilitering

Jansson Anita

Neurorehabilitering

Gustafsson Yngve

HÄLSOSKYDD OCH HÄLSOUPPLYSNING

 

Arbets- och miljömedicin

Vahter Marie

Hälsoinriktad beteendeforskning

Rössner Stephan

Näringslära

Bosaeus Ingvar

Preventiv medicin

Vakant

Sjukhushygien

Lundholm Rolf

Yrkesmedicin

Skerfving Staffan

INVÄRTES M FL SJUKDOMAR

 

Allergiska sjukdomar

Hedlin Gunilla

Endokrinologi

Groop Leif

Gastroenterologi

Einarsson Curt

Hematologi

Juliusson Gunnar

Hudsjukdomar

Bäck Ove

Infektionssjukdomar

Sjölin Jan

Internmedicin

Hulter-Åsberg Kerstin, Kjellström Thomas, Persson Jesper

Kardiologi

Olsson Bertil S, Swahn Eva, Wallentin Lars

Koagulationssjukdomar

Berntorp Erik

Lungsjukdomar

Vakant

Medicinska njursjukdomar

Vakant

Nervsystemets sjukdomar

Persson  Lennart

Reumatologi

Engström-Laurent Anna

Tumörsjukdomar

Vakant

KIRURGISKA M FL SJUKDOMAR

 

Allmän kirurgi

Haglind Eva, Haglund Ulf,  Hamberger Bertil, Sjödahl Rune

Anestesiologi

Bålfors Eva, Haljamäe Hengo,  Irestedt Lars, Wiklund Lars

Gynekologisk onkologi

Frankendal Bo, Åvall Lundqvist Elisabeth

Handkirurgi

Lundborg Göran

Hörselsjukdomar

Borg Erik

Kärlkirurgi

Bergqvist David

Neurokirurgi

Boethius Jörgen, Elfverson Jörgen, Persson Lennart,  Rehncrona Stig

Obstetrik och gynekologi

Hanson Ulf, Ingemarsson Ingemar, Olsson Jan-Henrik, Wennergren Margareta, Westgren Magnus

Ortopedi

Lindgren Urban, Nilsson Olle, Thorngren Karl-Göran

Plastikkirurgi

Holmström Hans

Thoraxkirurgi

Berglin William-Olsson Eva

Urologisk kirurgi

Damber Jan-Erik, Johansson Jan-Erik

Ögonsjukdomar

Heijl Anders

Öron‑, näs‑ och halssjukdomar

Lundquist Per‑Gotthard, Nordlander Britt

KLINISKA LABORATORIEDISCIPLINER M M

 

Transfusionsmedicin

Rydberg Lennart

Klinisk bakteriologi

Vakant

Klinisk cytologi

Hjerpe Anders, Gustafsson Bertil, Ryd Walter,  Wilander Erik

Klinisk fysiologi

Hedenstierna Göran

Klinisk genetik

Holmgren Gösta, Wahlström Jan

Klinisk immunologi

Svanborg Catharina

Klinisk kemi

Lundblad Arne

Klinisk virologi

Grillner Lena

Medicinsk teknik

Linnarsson Dag, Öberg Åke

Neurofysiologi

Rosén Ingemar

Patologi

Alm Per A, Sundström Christer

Radiofysik

Mattsson Sören

Medicinsk radiologi

Andersson Torbjörn, Ringertz Hans,

LÄKEMEDELSFRÅGOR

 

Farmakologi

Fredholm Bertil

Klinisk farmakologi

Dahlqvist Rune

Toxikologi

Vakant

MISSBRUKARFRÅGOR

 

Missbrukarfrågor

Andréasson Sven, Blomqvist Jan, Öjehagen Agneta

HANDIKAPPFRÅGOR

 

Medicinskt inriktad handikappforskning

Annerén Göran

Beteendevetenskapligt inriktad handikappforskning

Lyxell Björn

Handikappomsorg

Sonnander Karin

Handikapp

Söder Mårten

OMVÅRDNADSFRÅGOR

 

Omvårdnadsfrågor

Christensson Kyllike, Ek Anna-Christina, Norberg Astrid, Segesten Kerstin

PSYKISKA SJUKDOMAR

 

Allm. psykiatri, särskilt alkohol‑ och  narkotikafrågor

Berglund Mats, Borg Stefan

Psykiatri

Jacobsson Lars, von Knorring Lars,Åsberg Marie

Psykogeriatrik

Gustafsson Lars

PSYKOLOGI

 

Alkoholforskning ‑ psykologi

Bergman Hans

Psykologi

Sundelin-Wahlsten Viveka

Socialpsykologi

Dencik Lars (inriktning på etniska minoriteter Barn och familjefrågor

Psykometri

Armelius Bengt-Åke, Ekehammar Bo

Utvecklingspsykologi

Broberg Anders, Lindstein Thomas, Stattin Håkan

OPTOMETRI

 

Optometri

Grönvall Johan

RÄTTSFRÅGOR M M

 

Civilrätt

Lennander Gertrud

Familjerätt

Saldeen Åke

Kriminologi

Åkerström Malin

Socialrätt

Vahlne Westerhäll Lotta

Offentlig rätt

Bohlin Alf

Rättsmedicin

Krantz Peter, Rammer Lennart

Rättspsykiatri

Forsman Anders,  Kristiansson Marianne,Kullgren Gunnar

MANIPULATIONSBEHANDLING (KIROPRAKTIK)

 

Kiropraktik

Leboeuf-Yde Charlotte

SJUKGYMNASTIK

 

Habilitering och omsorg

Hirschfeld Helga

Neurologi och neurofysiologi

Wadell Inger

Rörelse‑ och stödjeorganens funktionsstörningar

Vakant

SMÄRTBEHANDLING OCH PALLIATIV VÅRD

 

Palliativ vård

Strang Peter

Utredning och behandling av smärttillstånd

Arner Staffan

Smärtrehabilitering

Sjölund Bengt

SOCIALEKONOMI, UTVÄRDERINGSMETODIK M M

 

Hälsoekonomi

Jönsson Bengt, Lindgren Björn

Kommunal socialekonomi

Edebalk Per Gunnar

Implementeringsforskning

Hjern Benny, Johansson Staffan

Utveckling av arbetsorganisation, lärande och kompetensfrågor

Ellström Per-Erik

FRIVILLIGT ARBETE

 

Frivilligt arbete

Svedberg Lars, Wijkström Filip

SOCIALT ARBETE

 

Invandrarfrågor

Westin Charles, Ålund Aleksandra

Socialpolitik

Marklund Staffan

Socialt arbete

Bäck‑Wiklund Margareta,Gustafsson Björn, Hollander Anna (inrikting på juridik i socialt arbete), Oscarsson Lars, Paulsson Jan (inriktning på bostads- och samhällsplanering), Sunesson Sune

Social barnavård

Andersson Gunvor, Hessle Sven

Äldreomsorg

Eliasson-Lappalainen Rosmari,Svensson Lennart, Thorslund Mats

SOCIOLOGI OCH ANTROPOLOGI

 

Medicinsk antropologi

Sachs Lisbeth

Medicinsk sociologi

Vågerö Denny

Samhällsmedicinsk forskning om barn

Lagerberg Dagmar

STATISTIK

 

Epidemiologi och statistik

Ahlbom Anders

Epidemiologi, hälso‑ och sjukvårdsforskning

Wall Stig

Läkemdelsepidemilogi och läkemedelsstatistik

Melander Arne

Socialstatistik

Norström Thor

Statistik och mätteknik

Bergman Lars R

TANDVÅRD

 

Allmän klinisk tandvård

Johansson Ingegerd, Johnson Gunilla, Nordenram Gunilla

Barntandvård

Matsson Lars

Bettfysiologi

Helkimo Martti

Karieslära

Birkhed Dowen

Odontologisk materialvetenskap

Nilner Krister

Odontologisk radiologi

Gröndahl Hans‑Göran

Oral protetik

Bergendal Tom, Karlsson Stig

Oralkirurgi

Rosenquist Jan Bertil

Parodontologi

Klinge Björn

Rotbehandling

Vakant

Ortodonti

Lennartsson Bertil

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.