SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Vård i annat EU/EES land

Många för att inte säga alla med kvarstående traumatiska nackskador nekas ersättning för vård utomland.

När det gäller vård i annat EU/EES land finns en mängt rättsfall från EG-domstolen som behandlar denna fråga, samt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Du kan läsa direktivet via denna länk

Rättsfallen du bör känna till i denna fråga är bl.a.

 • Hadjianastassion mot Grekland 1992-12-16,
 • Ruiz Torija mot Spandien och Hiro Balani mot Spanien 1994-12-09,
 • Higgins m.fl. mot Frankrike 1998-02-19,
 • García Ruiz mot Spanien 1999-01-21,
 • Suominen mot Finland 2003-07-01
 • Dima mot Rumänien 2006-11-16,
 • Raymond Kohll ./. Union des caisses de maladie 28 april 1998 i mål C-158/96,
 • B.S.M. Smits och Stichting Ziekenfonds VGZ mot H.T.M. Peerbooms och Stichting GZ Groep Zorgverzekeringen 12 juli 2001 i mål C-157/99,
 • Abdon Vanbraekel m.fl. mot Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC)  12 juli 2001 i mål C-368/98, 
 • Patricia Inizan mot Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine 23 oktober 2003 i mål C-56/01,
 • Aikaterini Stamatelaki mot NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epanglmation (OAEE) 19 april 2007 i mål C-444/05,

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.