SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. Nämnden fungerar ungefär som en domstol och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare (kallas här ofta näringsidkare). Det är konsumenten som gör anmälan.

Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas, till exempel att näringsidkaren ska ge konsumenten pengarna tillbaka. Vanligtvis tar det ca sex månader från anmälan till beslut. Nämndens prövning är kostnadsfri.

Nämnden prövar inte tvister som rör

- försäkring som grundar sig på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, om avtalet föreskriver ett särskilt tvistlösningsförfarande,
- tecknande och bibehållande av försäkring,
- liv- och grupplivförsäkring,
- sjukförsäkring,
- kapitalförsäkring,
- pensionsförsäkring,
- barn- och ungdomsförsäkring,
- vållandefrågor vid trafikolyckor,
- utbildning och kursverksamhet, i den mån tvisten avser bedömning av kvalitet och innehåll,
- medicinska bedömningar,
- inkassoverksamhet,
- bedömning av konstnärligt värde och samlarvärde,
- spel, tips och lotterier,
- köp av telefonitjänster, i den mån tvisten avser debitering av samtal eller utnyttjande av samtalspott och dylikt,
- elräkningar, i den mån tvisten avser förbrukning av elektrisk ström,
- värmepumpar,
- överlåtelsebesiktningar,
- köp och/eller uppförande av byggnad,
- köp och/eller installation av kök,
- växter, livsmedel och drycker, i den mån tvisten avser bedömning av kvalitet eller beskaffenhet,
- parkeringsavgifter.

Källa: ARN

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.