SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Anmälan av LF till FI

Sedan snart två år driver jag Sveriges idag mest besökta hemsida för personskadade i allmänhet och trafikskadade i synnerhet – WhiplashInfo - med adress enligt nedan.

Sidan besöks av ca 15 000 unika besökare varje månad. Till WhiplashInfo hör ett forum där mer än 600 medlemmar – skadade, anhöriga, sjukvårdspersonal – diskuterar, stöttar och hjälper varandra.

Ett flertal av mina besökare har oberoende av varandra rapporterat stora problem med försäkringsbolagens långa handläggningstider samt att försäkringsbolagen inte besvarar brev och skrivelser i samband med skaderegleringar. Som exempel vill jag framhålla Länsbolagen. Redan 1999 meddelade bolaget en skadad kund att skadeärendet var färdigt för utskrift av PM att tillställas TSN. Idag har fortfarande inget PM upprättats.

En annan skadad kund vid LF har genom ombud försökt förmå LF att svara på brev och skrivelser – dock utan resultat. Detta ombud tillställde FI en klagan om detta, vilken avvisades av FI såsom varande ett enskilt ärende. Jag menar med min erfarenhet från mina kontakter med läsarna av Whiplash Info att detta var ett av flera exempel på hur illa LF:s nuvarande skadeorganisation fungerar.

Jag vill gå så långt att jag menar att LF idag inte har en fungerande skadereglering och att i vart fall den är klart underbemannad och utan fungerande rutiner. Tyvärr är jag av sekretesskäl förhindrad att ge konkreta exempel, men kontakta gärna advokaten Magnus Isaksson vid Advokatfirman Wijk & Nordström AB, Box 1022, 751 40 Uppsala och med telefon: 018-15 76 80. Han är ombud åt den skadade ovan som ännu inte erhållit det redan 1999 utlovade PM.

Jämför gärna situationen ovan med en kund som i förskott betalar en bil, bilen står sedan tre år på bilfirmans gård men bilfirman har fortfarande inte levererar bilen. En fungerande skadereglering är vad kunden har betalt för genom årens lopp. F-bolagen levererar sin produkt när skada skett. Först då kan kunden värdera produkten. Det är stötande att kunder skall tvingas till domstol för att lagbunden skadereglering inte fungerar.

Hälsningar

Tomas Alsbro
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.