SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kommentarer till Finansinspektionens rapporter


Finansinspektionens brist p?kontakt med de skadade ? anm?kningsv?d. Det skadar allvarligt tilltron till Finansinspektionen och dess f?m?a att ut?a tillsyn ?er f?s?ringsbolagen ur ett konsumentr?tsligt perspektiv.

Inspektionens skicklighet n? det g?ler den ekonomiska granskningen kan jag inte kommentera, men som skadedrabbad fd anst?ld i f?s?ringsbranschen med diplomutbildning inom liv- och personf?s?ring blev jag chockad n? jag studerade rapporterna.

Efter dessa rapporter har jag sv?t att ta Finansinspektionen p?allvar i framtiden, ?minstone n? det g?ler annan granskning ? den rent ekonomiska.

  • P?vilket s?t har Finansinspektionen v?nat objektivitet i sitt arbete med de n?nda rapporterna?

  • Var finns konsumentperspektivet?

  • Hur t?ker Finansinspektionen agera i framtiden?


Tomas Alsbro, Webbmaster WhiplashInfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.