SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Specialistvård utomlands

Om man har behov av hjälp från utlandet kan man begära specialistvårds remiss via Landstinget eller FK

EG-domstolen har fastställt att sjukvård är en tjänst att tjänster skall vara fria för konkurrens inom gemenskapen.

Det betyder att vi under vissa förutsättningar inte får nekas vård i andra länder inom EU


Din behandlande läkares remissbegäran sänds till Landstingsförbundet som i sin tur remitterar ärendet till Socialstyrelsens vetenskapliga råd för utlåtande.

Se Utlandsvård nedan  

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.