SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Handlingsplan för konsumentpolitiken beslutad i dag

Pressmeddelande nr 61 från Justitiedepartementet: 
Handlingsplan för konsumentpolitiken beslutad i dag

Magnus Ljungkvist
Pressekreterare
08-405 49 42
070-543 20 51

Britta Ahnmé Kågerman
Departementsråd
08-405 42 14
070-658 49 24 

Charlotte Hedin
Departementssekreterare
08-405 35 24

Nr 61 

Regeringen har i dag beslutat propositionen Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001–2005.

– Detta är startskottet för en ny konsumentpolitik, säger konsumentminister Britta Lejon. En mängd aktiviteter kommer att ske under de närmaste åren.

I propositionen föreslås fem, delvis förändrade mål för konsumentpolitiken: Inflytandemålet, hushållningsmålet, säkerhetsmålet, miljömålet och kunskapsmålet.

– Jag vill särskilt trycka på målet om att konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas, säger Britta Lejon. Vi kommer bl.a. att verka för att konsumenternas inflytande i standardiseringen ökar och att konsumentorganisationer och andra organisationer skall få ökat inflytande i konsumentpolitiken.

I propositionen redogör också regeringen för vilka delmål som kommer att gälla för konsumentpolitiken under perioden 2001–2005. Under respektive delmål redogör regeringen för vilka åtgärder som bör genomföras under perioden.

Samtidigt som beslutet om propositionen har också  beslut tagits om att stödja det nybildade Centrum för konsumentvetenskap i Göteborg med totalt 3,7 mkr. Ett beslut har också tagits om att tillkalla en särskild utredare som skall se över prisinformationslagen.

Nyligen har regeringen också tillsatt en utredning om finansiell rådgivning till konsumenter.

Sammanfattningen kommer att finnas tillgänglig i stencilform under eftermiddagen och i elektronisk form under morgondagen.

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.