SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Sverige driver konsumentfrågor i EU

Pressmeddelande Nr 46 från Justitiedepartementet: 20 mars 2002
 

Sverige driver konsumentfrågor i EU
Magnus Ljungkvist
Pressekreterare
08-405 49 42
070-543 20 51

Axel Edling
Generaldirektör
08-405 21 08

Nr 46

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågorna i EU. 

- Sverige är känt som ett land med klar konsumentprofil. Självklart vill vi aktivt främja konsumentintressena i Europa, säger konsumentminister Britta Lejon. Konsumenterna måste få förutsättningar att vara en stark drivkraft på marknaden och komma bättre till tals inför politiska beslut. En stark konsumentpolitik är bra för EU:s inre marknad.

I skrivelsen anges att Sverige skall verka för en stark och bred konsumentpolitik inom EU. Vidare anges att Sverige skall verka för att ett harmoniserat konsumentskydd håller hög skyddsnivå. 

Konsumenträttigheter måste få genomslag även i praktiken genom band annat förbättrad marknadskontroll/tillsyn. Sverige skall verka för förbättrat konsumentinflytande genom bland annat utökad konsultation. Utbildning och vägledning, liksom kunskap om konsumenternas förhållanden och om marknaden lyfts också fram.

- Ett gott konsumentskydd kräver en marknadskontroll värd namnet inom varje medlemsstat, och det måste bli ett effektivare samarbete mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter för att komma till rätta med skojeri och avarter inom reklam etc., säger Britta Lejon. Sverige vill också arbeta för en modernisering av juridiken kring Europas inre marknad vilket skulle vara till fördel för både konsumenter och företag.

Skrivelsen tar även upp konsumenternas intressen på mer specifika sakpolitiska områden, i fråga om produktsäkerhet och standardisering, livsmedel, marknadsföring och information, konsumentköp och tvistlösning. Elektronisk handel, finansiella tjänster och s.k. tjänster i allmänhetens intresse behandlas också, liksom åtgärder för att uppnå konkurrenskraftiga priser. Skrivelsen framhåller att Sverige skall verka för att det för konsumentsektorn utarbetas en strategi för ekologiskt hållbar utveckling.

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.