SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Lämna ut handlingar elektroniskt

Möjligt införa skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt (KU5)

Riksdagen beslutade slutligt om ändring i tryckfrihetsförordningen som gör det möjligt att i lag införa en skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Beslutet innebär också andra ändringar i tryckfrihetsförordningen som rör offentlighetsprincipens tillämpning mot bakgrund av informationsteknikens utveckling. (Se även 2001/02:KU17.)
• Proposition 2001/02:70
• Utskottsbetänkande 2001/02:KU5
• Protokoll 16 (debatt och beslut 2002-11-13)
•Läs mer i Behandling och beslut
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.