SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

TELEFAX till Konsumenterna försäkringsbyrå 27 april 2001

Kopia av fax till Chefen för Konsumenternas försäkringsbyrå. Svar erhölls inte.

 

Bäste Gunnar Olsson

En av de svåraste frågorna för personskadade idag i allmänhet och för trafikskadade i synnerhet är att erhålla ersättning enligt avtal, samt att skaderegleringen skall handläggas skyndsamt.

Genom erfarenheter från Whiplash Hemsidan kan jag konstatera att det är en massiv kritik mot bolagens handläggningstider. Vidare att de regler, tidigare definierade i "Grundläggande principer för skadebehandling" (bifogas) som före finanskrisen var en allmän överenskommelse nu är frivillig.

Flera av de försäkringsbolag som har koncession för Trafikförsäkring frångår den tidigare allmänna regeln om att lämna ersättning för ombudskostnader. Eftersom rättsskyddsmomentet i försäkringen oftast är begränsad till 75.000 kronor, vilket för övrigt inte förslår för att driva eventuell tvist med trafikförsäkringsgivaren och den lagbundna rättshjälpen i stort försvunnit, är idag skadedrabbade i ett svårt utsatt läge.

Det är ju först när en skada händer som den produkt kunden inköpt visar sitt värde och sakliga innehåll.

Jag önskar att ni i era jämförelser tar med huruvida ombudskostnader ersätts eller ej.

Vidare framgår av debatten på Whiplash Hemsidan att försäkringsgivare inte specificerar skadeutbetalningar, varför det är omöjligt för kunden att kontrollera utbetalningarna.

Med mina bästa hälsningar

Tomas Alsbro


 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.