Webbfrågan

Hur lång tid har ditt skadeärende pågått?

1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 - 7 år
7 - 9 år
mer än 9 år


Svaren hittills
Tidigare webbfrågor

Hittills har 1252 svarat på denna fråga

© 2000 Stefan Holmberg