SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Sjuk och handikappad förvägrades förhandling i Tingsrätt

En handikappad person förvägrades förhandling i Tingsrätt på grund av sjukfrånvaro. Det är konsekvensen av att Högsta Domstolen nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd.

Den handikappade lämnades utanför det allmänna sjukförsäkringssystemet vilket ledde till ekonomisk katastrof och obestånd. Bostaden sedan 25 år skulle därför bli föremål för exekutiv auktion. Kronofogdens beslut överklagades och Tingsrätten meddelade förhandlingsdatum som den sjuke inte kunde infinna sig till på grund av svår smärta. Tingsrätten avförde då målet från vidare förhandling. Den sjuke beviljades inte prövningstillstånd av Hovrätt eller HD så nu auktioneras bostaden ut. Den handikappades hustru är också gravt funktionshindrad. Familjen blir nu genom vräkt från sin bostad sedan 25 år.

Den sjuke försökte komma till vårdcentralen den aktuella dagen för att träffa läkare och få läkarintyg, men nekades besök på grund av den svåra personalsituationen. Trots att den handikappades husläkare i efterhand intygade den skadades diagnos och att det svåra tillståndet sedan länge var känt vid vårdcentralen tog domstolen ingen hänsyn till detta.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.