SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Länsförsäkringar inför skadeprövningsnämnd

Denna rubrik satt på ett pressmeddelande i somras från Länsbolagen

Läs min kommentar i diskussionsforumet!

Så här löd meddelandet:

Stockholm 19 juni 2001

Länsförsäkringsgruppen inför en gemensam skadeprövningsnämnd som kan yttra sig över ersättningsbeslut som inte accepterats av en kund eller när kunden och länsförsäkringsbolaget är oense om hur villkor ska tolkas.

Skadeprövningsnämnden införs eftersom den branschgemensamma Skadeförsäkringens Villkorsnämnd upphörde förra året. Nämnden behövs också som ett komplement till de skadeprövningsnämnder som redan finns i de flesta länsförsäkringsbolag.

För att få ärendena så brett och förutsättningslöst bedömda som möjligt finns det flera externa ledamöter i nämnden. Nämnden ska i första hand ta upp ärenden som anses ha principiell betydelse och som därför är intressanta för alla länsförsäkringsbolag. Nämndens beslut är rådgivande för länsförsäkringsbolagen.

­ Enligt stadgarna ska vi verka för enhetlig och skälig bedömning vid reglering av skadefall, att god försäkringssed beaktas och att kundernas behov av rättssäkerhet tillgodoses, säger Rolf Sjöberg, jurist på Länsförsäkringar och ledamot i nämnden.

Länsförsäkringars skadeprövningsnämnd har följande ledamöter:

Bengt Lambe, Fd justitieråd, ordförande
Ingvar Persson, rådman, vice ordförande.
Rolf Sjöberg, jurist, Länsförsäkringar AB
Stefan Orsberg, skadecontroller, Länsförsäkringar Uppsala
Mikael Romero, ombudsman, Sveriges Konsumentråd Lars-Olof Eklöf, ombudsman, Svensk Handel

För ytterligare information, kontakta:

Rolf Sjöberg, jurist, Länsförsäkringar 08-588 416 03
Jacob Broberg, Informationschef, Länsförsäkringar

 

08-588 410 94
070-553 12 82

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.