SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Bra för kvinnorna!

TCO kommenterar arbetsskadepropositionen

PRESSMEDDELANDE 2001-12-14

En framgång för de arbetsskadade!

- Äntligen! Detta är en stor framgång för de arbetsskadade och för TCO som drivit frågan om en reformering av arbetsskadeförsäkringen. Framförallt är det en framgång för kvinnorna, som har haft svårt tidigare att få sina skador godkända. Arbetsskadeförsäkringen har varit den mest könsdiskriminerande försäkringen och nu kan rättvisa uppnås mellan könen, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

I propositionen föreslås att bevisreglerna ändras så att det blir lättare att få en arbetsskada godkänd efter den 1 juli 2002. Den tidigare formuleringen ”att det med en hög grad av sannolikhet” är en faktor i arbetslivet som orsakat skadan ändras nu till ”övervägande skäl”. Dessutom kommer inte längre prövningen för att få en arbetsskada godkänd att ske i två steg utan i endast ett steg.

En annan nyhet är att livräntan kommer att förändras så att den bättre följer löneutvecklingen. Idag är den enbart kopplad till prisutvecklingen.

Dessutom förefaller prövningstiden kunna kortas. Idag prövas en skada först när sjukdomen upphört. Med den nya lagen kan prövning ske när nedsättningen av arbetsförmågan är varaktig eller kan antas bestå minst ett år och om försörjningsförmågan ansetts minska med minst 1/15-del. 

Alla dessa förändringar ser TCO som positiva.

- Samtidigt hade vi helst sett att regeringen satt en tidsgräns för prövningen till exempelvis max 180 dagar för att garantera att få ned prövningstiden ytterligare. Vi är också kritiska till att man inte lyckats lösa alla frågor kring arbetsskador i denna proposition, trots att man arbetat med frågan i tre år. Bland annat vill man utreda vidare. Dels att deltidsarbetande föräldrar med barn under 8 år som drabbats av en livslång arbetsskada inte kan få livränta för heltidsarbete, även om deras avsikt varit att arbeta heltid. Dels att handläggningen av arbetsskador ska koncentreras till färre kassor. En koncentration är nödvändig men om det blir för få beslutsställen riskerar man att tappa kunskap om vilka handlingsmöjligheter som finns lokalt, säger Anna-Stina Elfving, ansvarig för socialförsäkringsfrågor på TCO.

TCO anmälde tidigare regeringen till EU-kommissionen för att arbetsskadeförsäkringen indirekt diskriminerar kvinnor. På onsdag  kommer representanter för EU-kommissionen att träffa TCO för att diskutera detta.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.