SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

 

Enklare att begära försäkringsersättning för trafikskador utomlands

Pressmeddelande från Justitiedepartementet:

Björn Lindh
Pressekreterare
08-405 47 22
070-592 58 17

Thomas Ericsson
Kansliråd
08-405 45 97

Nr 13

Det skall bli enklare att begära försäkringsersättning för trafikskador som har inträffat utomlands. Det är innebörden av en lagrådsremiss som regeringen har beslutat i dag. 

Den som i dag råkar ut för en trafikskada utomlands där ett utländskt försäkringsbolag skall betala för de skador som uppkommit måste ofta sköta skadehanteringen genom en kontakt direkt med det utländska bolaget. För den skadelidande kan det vara svårt att klara av detta, framför allt på grund av att kontakterna med ett utländskt försäkringsbolag ofta sker på ett främmande språk.

För att komma tillrätta med dessa svårigheter skall alla försäkringsbolag inom EES utse ombud i övriga medlemsstater. Den som bor i Sverige och som har råkat ut för en skada utomlands skall alltså kunna framställa sina anspråk mot det utländska försäkringsbolagets ombud här.

Det införs också en bestämmelse som ytterligare förstärker skyddet för den skadelidande. Om ombudet inte lämnar ett besked om ersättning inom viss tid skall den skadelidande nämligen ha rätt att i stället få skadan ersatt av Trafikförsäkringsföreningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 20 januari 2003.

–Det är illa nog att råka ut för en trafikolycka utomlands. Därför är det glädjande att kunna presentera nya regler som åtminstone minskar det administrativa krånglet, säger justitieminister Thomas Bodström.

____________________________________________________________

Detta brev skickades till Tomas Alsbro, WhiplashInfo

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.