SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Samordning och Regress

Ersättning vid personskada

Pressmeddelande från Justitiedepartementet 24 januari 2002

Ordförande
F.d. justitierådet Anders Knutsson
08-716 48 91

Sekreterare
Ulrika Carlehäll
08-405 41 44

Kerstin Elserth
08-405 19 78

Personskadekommittén har i dag överlämnat sitt betänkande Samordning och Regress Ersättning vid personskada (SOU 2002:1) till justitieminister Thomas Bodström.

Kommittén har haft i uppdrag att behandla frågor om samordningen vid personskada mellan skadestånd, ersättning från offentlig försäkring och ersättning från försäkringar av annat slag. Huvudfrågan har varit att ta ställning till vem som i olika situationer slutligt skall svara för ersättningen till den som har drabbats av en skada.

Kommitténs majoritet föreslår att en arbetsgivare som har betalat sjuklön till en skadad anställd skall kunna få ersättning för denna kostnad från den som är ansvarig för skadan. Är det en trafikskada betalas ersättningen från trafikförsäkringen, i andra fall av skadevållaren själv, ofta genom en ansvarsförsäkring. Ett viktigt skäl för förslaget är hänsynen till de små företagen. Kommittén har också övervägt om den som är ansvarig för skadan bör stå för de kostnader för sjukersättning m.m. som nu betalas från den offentliga försäkringen. Det kan ske genom att försäkringskassorna får rätt att kräva kompensation för dessa kostnader. För trafikskadornas del har kommittén även övervägt ett annat system som innebär att trafikförsäkringen helt får svara för regleringen av de skadades inkomstförlust. Ett sådant system gäller i Finland och har förordats av försäkringsbranschen i Sverige. Kommitténs majoritet har emellertid stannat för att inte föreslå någon ändring i vad som gäller nu.

Kommittén har också haft att bedöma om ett försäkringsbolag som har betalat ut ersättning för en skada på person eller egendom skall kunna kräva tillbaka denna kostnad från den som är ansvarig för skadan, i praktiken ofta dennes ansvarsförsäkring. Kommittén föreslår inte några begränsningar av betydelse i denna regressrätt för försäkringsbolagen.

Det överlämnas alltså till bolagen att avgöra när det är lämpligt att framställa krav. Detta stämmer i praktiken överens med vad som tillämpas redan nu.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.