SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Ny myndighet får ansvar för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen

20 december 2001
Pressmeddelande från Näringsdepartementet:

Peter Strömberg
Planeringschef
08-405 10 40

Jonas Ragell
Hovrättsassessor
08-405 12 07

En ny organisation bör skapas för att ansvara för tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen. Det föreslår en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet. Enligt förslaget skall den nuvarande tillsynen samlas hos en myndighet som är helt fristående från Arbetsmarknadsverket. Tillsynen kommer att bestå dels av en granskning av arbetslöshetskassornas verksamhet, dels, vilket är nytt, av en fristående granskning av arbetsförmedlingens arbete med frågor om arbetslöshetsersättning. Den nya tillsynsmyndigheten skall vid behov kunna påtala brister i hanteringen hos arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsstyrelsen skall sedan bl.a. för regeringen redovisa vad som har gjorts eller kommer att göras för att undanröja bristerna.

- Förslaget ligger väl i linje med de tankegångar som framfördes i propositionen om arbetslöshetsförsäkringen förra sommaren. Där betonades att särskilt rättssäkerheten och likabehandlingen måste stärkas säger näringsminister Björn Rosengren.

Förslaget är föranlett av den kritik som har riktas mot de skillnader som finns i behandlingen av de arbetslösa och brister i de arbetslösas rättssäkerhet när det gäller arbetslöshetsersättningen.

Förslaget remissbehandlas för närvarande.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.