SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hela Sveriges sjukvårdsupplysning ska samordnas med ett gemensamt telefonnummer

Pressmeddelande från Socialdepartementet: 

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72

Lena Barrbrink
Kansliråd
08-405 31 01

Staten och Landstingsförbundet är överens om att studera förutsättningarna för att införa en nationellt samordnad sjukvårdsupplysning med ett gemensamt telefonnummer. Detta framgår av årets Dagmar-överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om riktade insatser till hälso- och sjukvården som
blev klar idag.

- Att ha ett telefonnummer för hela Sverige kommer att öka tillgängligheten och skapa trygghet för patienter, säger socialminister Lars Engqvist i en kommentar.

Dagmar-överenskommelsen omfattar totalt 378,8 miljoner kronor. Parterna är överens om att stödja arbetet med den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården och överenskommelsen om ökad tillgänglighet.

För att samspelet mellan olika vårdnivåer, vårdgivare och vårdenheter ska fungera krävs en ökad och bättre användning av IT inom hälso- och sjukvården. Mot denna bakgrund har ett nationellt organ, Carelink, för IT-strategiska frågor i vården bildats. För att kunna fortsätta arbetet med en gemensam infrastruktur för IT i hälso- och sjukvården avsätter parterna 10 miljoner kronor för år 2002.

Infomedica ger patientinformation på Internet. Bakom Infomedica står landstingen och Apoteket AB. Parterna har kommit överens om att avsätta 9,8 miljarder kronor under år 2002 för att stödja Infomedicas fortsatta utveckling.

Transplantation av organ är numera en etablerad behandlingsform i hälso- och sjukvården. För närvarande väntar närmare 700 personer på att få ett nytt organ. Det råder stor brist på organdonatorer i Sverige. Mot den bakgrunden anser parterna att det är viktigt att genom informationsinsatser öka medborgarnas kunskap inom detta område. Parterna avsätter 9 miljoner kronor årligen under tre år för nationella informationsinsatser om organdonationer.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.