Tre utbildningsanordnare ges rätt att ge psykoterapeutexamen

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet:

Regeringen har i dag beslutat att ge Göteborgs Psykoterapi Institut, Svenska psykoanalytiska sällskapet och Svenska psykoanalytiska föreningen rätt att utfärda psykoterapeutexamen.

De tre utbildningsanordnarna har efter ansökan till regeringen granskats av Högskoleverket. Högskoleverket konstaterar i sina yttranden att utbildningarna håller tillräckligt hög kvalitet för att examensrätt ska kunna ges. De tre utbildningsanordnarna tar ut studerandeavgifter för utbildningen, men får samtidigt inte statsbidrag. Regeringen påpekar i sitt beslut att de studerandeavgifter som de tre utbildningsanordnarna tar ut, måste vara skäliga. Examenstillståndet följs av ett villkor om detta.

Helene Lindstrand
Pressekreterare
08-405 18 89
070-269 90 97

Kerstin Jacobsson
Departementssekreterare
08-405 18 36

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.