SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Pressmeddelande

WhiplashInfo, Tomas Alsbro

2002-08-12 13:32

Försäkringsläkare miste sin legitimation pga oprofessionellt uppträdande vid vittnesförhör i domstol

North Carolina Medical Board drog in en neurokirurgs legitimation då man fann att läkaren uppträtt oprofessionellt genom att förvränga och uppge felaktiga fakta. Läkaren förnekade detta.

American Medical News menar att det står klart att medicinska granskningsråd närmare kommer att syna medicinska vittnesmål i framtiden.

 Läs mer...

Tomas Alsbro, WhiplashInfo, menar att den amerikanska granskningen och kontrollen av försäkringsläkares beroendeställning till försäkringsbolagen kommit mycket längre än i Sverige. Han efterlyser mer handling och mindre prat hos de Svenska myndigheterna när det gäller granskning av försäkringsläkarverksamheten. 

I Sverige använder såväl Försäkringskassan som de privata försäkringsbolagen egna försäkringsläkare vid bedömningar av sjukdomstillstånd och grader av ersättningar från allmän och privat försäkring. 

WhiplashInfo kommer under hösten att lägga ut ljudfiler från Svenska försäkringsläkares vittnesmål. Tomas Alsbro, själv trafikskadad, menar att det är ett sätt att visa på - och väcka debatt - om huruvida Svenska försäkringsläkare håller sig till vetenskap och så kallad evidensbaserad kunskap i sina vittnesmål eller inte. Han menar att de i hög grad ägnar sig åt kvalificerat tyckande utan stöd i litteratur eller erkänd forskning.

Amerikanska domstolar ifrågasätter också i allt högre grad försäkringsläkarnas beroendeställning och objektivitet i samband med vittnesmål, berättar Tomas Alsbro. Han efterlyser en mer kritisk inställning till försäkringsläkarnas beroendeställning hos de svenska domstolarna.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.