SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Urusel kvalitet på försäkringar

PRESSMEDDELANDE

Försäkringsbolagen säljer skrämmande dåliga produkter

28. augusti 2002 kl 12:34

- Jag har förstått att kvaliteten på de Svenska trafikförsäkringarna är låg. Men jag kunde inte drömma om att den skulle vara så rent ut sagt urusel, säger Tomas Alsbro, ansvarig utgivare av WhiplashInfo, en ideell och ickekommersiell Internetsida för trafikskadade med mer än 40 000 besök per månad

WRF - Whiplashskadades Rättsförening har i samarbete med SIFO undersökt hur kvaliteten på försäkringar är när en olycka eller skada har skett. Undersökningen redovisas bl.a. via Whiplash Infos hemsida.

Försäkring är en speciell vara eftersom den skapas i det ögonblick den behövs - nämligen vid en olycka eller skada.

Det är först då som kunden kan få en uppfattning om kvaliteten på försäkringen - den trygghet han eller hon köpt.

Vid en trafikolycka kan - och bör en skadad person anlita ett juridiskt ombud som hjälp. Sådan hjälp skall ersättas av försäkringen. Det är därför extra intressant att studera resultatet av WRFs enkät bland de advokater som arbetar med personskador.

- Om nu kvaliteten är så katastrofalt låg när den skadade har ett juridiskt ombud - hur låg blir den då i de fall den skadade inte har tillgång till advokat?, frågar sig Tomas Alsbro.

- Mörkertalet när det gäller att upptäcka försäkringars låga kvalitet. Det hänger samman med att folk inte upptäcker det förrän det är försent - när det har inträffat en skada, fortsätter Tomas Alsbro

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.