SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Avskaffa könsdiskriminering i arbetsskadeförsäkringen

Ordföranden i Handelsanställdas förbund, Ninel Jansson, anser att regeringen måste lägga fram ett förslag som innebär att en tidigare prövning av livränta (det vill säga full kompensation) införs, att bevisreglerna ändras så att även kvinnors arbetsskador godkänns, ersätts, uppmärksammas och förebyggs. Dessutom vill hon införa obligatorisk företagshälsovård och en rehabiliteringsförsäkring.

Den största friskvårdsreformen någonsin i Sverige, kallades med djup ironi den förändring av arbetsskadeförsäkringen som genomfördes 1993. De ändringar som fick störst betydelse var de skärpta bevisreglerna och den slopade arbetsskadesjukpenningen. Förändringarna innebar nämligen att Beså gott som alltid kvinnor - som tidigare hade klassats som arbetsskadade nu helt plötsligt blev friska.

När så statsminister Göran Persson (s) talade inför den senaste LO-kongressen framhöll han att högt upp på hans reformlista står förbättringar av arbetsskadeförsäkringen. Ett förslag ska komma under mandatperioden. Och avsikten är att det ska bli lättare att få sin eventuella arbetsskada prövad och det ska också bli bättre ekonomisk ersättning.

Men det är långt ifrån säkert att könsdiskrimineringen i tillämpningen av försäkringen kommer att upphöra eller ens minska med de åtgärderna.

Kvinnorna drabbades

Den obligatoriska arbetsskadeförsäkringen är inte generellt könsdiskriminerande. Men de skärpta bevisreglerna i arbetsskadeförsäkringen innebar att det i huvudsak blev kvinnorna som inte längre kunde få sina belastningsskador godkända som arbetsskador. Det beror på att de hänför sig till skador som kommer av en formigt arbete. En statlig arbetsskadeutredning konstaterade efter sina överväganden också att arbetsskadeförsäkringens »resurser kan därmed rent faktiskt sägas ha fördelats till männens fördel«.

Denna indirekta könsdiskriminering i arbetsskadeförsäkringen måste upphöra. Kvinnor som genom långvarigt repetitivt arbete får belastningsskador måste få sina arbetsskador godkända. Därför måste bevisreglerna förändras.

Eftersom den ekonomiska styrkan hos olika arbetsgivare skiljer sig så mycket blir tillgången till företagshälsovård väldigt varierande. Det är det grundläggande problemet. Därför borde också en statlig obligatorisk rehabiliteringsförsäkring införas som ett komplement till den allmänna sjuk- och arbetsskadeförsäkring.

Den skulle utjämna skillnaderna mellan små och stora företag eftersom det skulle bli ett system där alla arbetsgivare är med och betalar rehabiliteringen. Denna försäkring borde finansiera en större del av rehabiliteringens kostnader. Och samhället ska sedan garantera att denna rättighet når alla.

Ändra bevisreglerna

Regeringen måste nu lägga fram ett förslag till riksdagen som innebär att en tidigare prövning av livränta (det vill säga full kompensation) införs, att bevisreglerna ändras så att även kvinnors arbetsskador godkänns, ersätts, uppmärksammas och förebyggs.

Vidare att obligatorisk företagshälsovård införs tillsammans med en rehabiliteringsförsäkring som gör att även små företag, där främst kvinnor arbetar, har råd med att förhindra dålig arbetsmiljö och tidigt upptäcka och rehabilitera arbetsskador.

För om utrednings- och rehabiliteringsresurser tidigt sätts in skulle åtskilliga löntagare i kvinnodominerade yrken inom den privata tjänstesektorn kunna få samma goda behandling som de som arbetar inom manligt dominerade yrken redan har.

NINEL JANSSON ORDFÖRANDE

HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.