SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Skada eller åldersförändringar?

Seved Karvonen är resemontör och åker land och rike runt för att laga trasiga truckar. Sedan drygt ett år går han sjukskriven. I Seveds medicinska underlag för bedömning av rätt till sjukpenning och behov av rehabiliteringsåtgärder, som är gjord av distriktsläkaren på vårdcentralen, står det att han har "Värk och smärta i vänster axel. Kan inte lyfta och använda armen. Vaknar nattetid på grund av värk". Diagnosen lyder arthros i acromioclavikularleden.

Seved beskriver det onda med egna ord. - Om jag stoppar armen i byxfickan är det svårt att ta upp den. Högra handen måste hjälpa till för att jag ska lyckas. Smärtan finns där hela tiden, den lindras genom att jag är storförbrukare av värkmedicin. Det går inte längre att sova en hel natt, värken väcker mig.

För Seved råder ingen tvekan om hur det onda uppstod.

-Jag skulle lyfta upp en batteriladdare på en elektrisk skurmaskin som gör ren golv. Laddaren väger närmare 70 kilo. Det var stressigt, maskinen skulle till Danmark. Laddaren fastnade på sätet och höll på att ramla ner i golvet. Jag stod snett åt vänster med ryggen och bägge armarna upplyfta. Jag tog i allt vad jag kunde för att inte tappa laddaren i golvet. Efter ett tag brände det till i vänstra axeln. Sedan var det kört. Jag skulle släppt laddaren i golvet. Sedan dess har jag gått sjukskriven. Dessförinnan har jag aldrig haft minsta. problem med axeln eller varit sjukskriven överhuvudtaget. Jag hade belastat fel.

Resultatlös behandling

Hjälpen han fått har bestått av sjukgymnastik och akupunktur. Utanresultat. Han har därefter fått några kortisonsprutor. I stort sett hjälpte de för stunden, sedan kom värken åter.

- Nu har jag fått remiss till ortopeden, fortsätter Seved. För ett tag sedan fick jag svar att väntetiden för att bli undersökt är 18 -19 månader i min förtursgrupp. Tänk om ortopeden är fel ställe! Deras läkare kanske menar att jag behöver remitteras till en annan avdelning. På vårdcentralen har de bara röntgat mig, men min typ av skada brukar inte synas på röntgen, där är de inte experter och därför skrev de en remiss. Nu har det kommit signaler från försäkringskassan att de vill att j ag ska ta förtida pension eller sjukbidrag. Inte blir jag hjälpt av det, värken finns ändå kvar, jag vill bli frisk!

"Åldersförändringar"

Du har anmält det onda som arbetsskada, vad händer i den processen?

- Det är underligt. Jag måste läsa i papperen. "Vi har mottagit din skadeanmälan... Vi har kompletterat den medicinska utredningen med journalkopior från din behandlande läkare för sambandsbedömning... Vi har hört vår förtroendeläkare inom ortopedi och denne har bedömt att samband föreligger den första sjukskrivningsveckan, dvs. ett samband mellan din skada och arbetet. Därefter föreligger degenerativa åldersbetingade besvär som orsakar din sjukskrivning. Någon ersättning kan därför inte lämnas."

-Första veckan var det arbetsskada. Sedan berodde min värk plötsligt på att jag blivit för gammal. Det finns ett papper från vårdcentralen där de kunnat se "små" åldersförändringar "inte särskilt mycket" på röntgen, men det var i halsryggen, inte i axeln där mitt onda finns. Något annat dokument finns inte som talar om åldersförändringar.

-Jag blev snopen, hur kan en arbetsskada efter en vecka övergå till att bli åldersförändringar? Jag vet att det är en arbetsskada, jag vet att den kommer sig av att jag lyft snett i jobbet. Jag kan inte se minsta skäl till att värken i axeln har med min ålder att göra.

Ingen förklaring

-På vårdcentralen gjorde de bara en enkel undersökning. De var osäkra och skrev därför en remiss till ortopeden, dit har jag ännu inte fått komma för att bli undersökt. Ingen har förklarat för mig hur det ändå kan komma sig att arbetsskadan efter en vecka kom att övergå till åldersförändringar. Jag har inte fått reda på något mer än det jag berättar nu, vare sig skriftliga eller muntliga motiveringar och journaler. Det är tur att jag har starkt psyke. Är det orimligt att de undersöker mig innan beslut fattas?

Hur ska det gå?

Kommer någon behandling att hjälpa Seved till en bättre tillvaro? Kommer hans skada att erkännas som arbetsskada? BSC magasin ska fortsätta följa Seved Karvonens öde i kommande nummer

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.