SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Bostadsanpassning

Funktionshindrade har ofta behov av särskild anpassning av sin bostad. Då ansöker man om bostadsanpassning hos sin kommun.

Innan man ansöker rekommenderar jag att man läser Handbok om bostadsanpassning, eftersom kommunerna missköter sig å det grövsta när det gäller handläggningen av bostadsanpassning. Boverket är tillsynsmyndighet när det gäller bostadsanpassning.

Här kan du läsa mer om detta:

Handikappombudsmannen:

Bostadsanpassningsbidrag

Boverket: Rättsfall:

Tänk på

att dusom ansöker om bostadsanpassning "äger ärendet" och är beställare - inte kommunen. Om du av bekvämlighetsskäl överlåter all byråkrati kring ansökan om bostadsanpassning till kommunen, så måste du ändå ha kontroll över ditt ärende och dess handläggning.

Ofta försöker kommuner driva ärendet på så sätt som passar kommunen och dess tjänstemän - inte på det sätt som Boverket föreskriver och med den ditt bästa för ögonen. Du bör noggrant läsa Boverkets pressmeddelande nedan, med dess bilagor om tillsyn i de nedan nämnda kommunerna.

att arbetsterapeuten är "konsult" åt den som ansöker om bostadsanpassning. Arbetsterapeuten skall alltså bevaka dina intressen - inte kommunens. Du anlitar arbetsterapeuten - det är inte kommunens uppgift! Tyvärr blandar ofta arbetsterapeuterna i hop sina roller och inbillar sig att de är kommunens förlängda arm.

Det är det enklaste sättet att lära sig vad en kommun kan och får göra, och vad som krävs av den sökande.


Pressmeddelanden

2002-03-05 Hanteringen av bostadsanpassningsbidraget brister i kommunerna

- Kommunernas bristande hantering av bostadsanpassningsbidraget kan få till följd att den som söker bidraget inte får alla sina önskemål om anpassningsåtgärder prövade, säger Ines Uusmann, Boverkets generaldirektör.

Den som är funktionshindrad har rätt att få sin bostad anpassad för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Som ett led i Boverkets tillsynsansvar besökte Boverket under förra året fyra kommuner, Malmö, Mörbylånga, Vellinge och Örnsköldsvik, för att få en bild av hur hanteringen av bostadsanpassningsbidraget fungerar. Syftet är att stödja kommunerna i deras uppgift att utöva en laglig och fungerande förvaltning av bidraget.

Den sökande ska göra en ansökan om bidrag till olika anpassningsåtgärder av sin bostad som sedan prövas av kommunen. I Vellinge och Malmö kommun skrivs ansökan oftast av arbetsterapeuten i samarbete med den sökande. I Örnsköldsviks kommun upprättar handläggaren ansökan och undertecknar den och detta först efter det att bostadsanpassningsåtgärderna blivit utförda. Följden kan bli att ansökan bara innehåller de åtgärder som kommunen bedömer ska beviljas bidrag. Risken är då att inte alla de åtgärder som sökanden faktiskt önskat få bidrag för kommer till uttryck och blir prövade av kommunen genom ett formellt beslut som går att överklaga, konstaterar Boverket.

Boverket uppmanar dessutom Malmö kommun att endast bevilja bidrag under förutsättning att fastighetsägaren villkorslöst samtyckt till att sökanden inte behöver återställa bostaden och Mörbylånga kommun att skärpa rutinerna för fastighetsägarnas medgivande till bostadsanpassningen.

Ytterligare upplysningar:
Yvonne Borgecrona, jurist, Boverket, tfn. 0455-35 30 95
Lena Viberg Larsson, arbetsterapeut, Boverket, tfn. 0455-35 30 93
Ylva Forsberg, jurist, Boverket, tfn. 0455-–35 30 33
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket, tfn. 0455-35 30 19

Boverkets tillsynsrapporter:

Tillsynsrapport Malmö 27.94 kb

Tillsynsrapport Mörbylånga 23.32 kb

Tillsynsrapport Örnsköldsvik 33.13 kb

Tillsynsrapport Vellinge 27.76 kb

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.