SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Alla myndigheter får ta betalt, men...

En handledning om möjligheter och begränsningar i 4 § avgiftsförordningen
Källa: Ekonomistyrningsverket (ESV)

Skadade, sjuka och äldre har ofta behov av stöd och hjälp. De anhöriga är oftast de som tar det största ansvaret för detta, men ibland måste även olika offentliga samhällsstöd anlitas.

Alla offentliga instanser tar idag betalt för sina tjänster och nödvändig service, och för den sjuke, skadade eller äldre i behov av omsorg och stöd är det näst intill omöjligt att välja vårdgivare efter måtten kvalitet och effektivitet (funktion av kvalitet och kostnad). Det offentliga har i de allra flesta fall totalt monopol. Avgifterna varierar stort från landsting till landsting och från kommun till kommun.

I handledningen från ESV beskrivs dels vilka varor och tjänster som myndigheten kan ta betalt för med stöd av 4 § avgiftsförordningen, dels vad myndigheten bör tänka på innan den fattar beslut om att ta betalt. Dessutom diskuteras mer generellt kring när det är lämpligt att ta betalt och hur priset kan fungera som ett styrmedel. För att komplettera bilden av 4 §-verksamheten beskrivs även hur administration, redovisning, samråd med ESV etc. hanteras

Hämta handledningen här (pdf)

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.