SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Basbelopp

Basbelopp enligt Socialförsäkring
Kommentar

Basbelopp

År Fastställt
basbelopp, kr
Minskat
basbelopp, kr
Förhöjt
basbelopp, kr
1988 25 800 . .
1989 27 900 . .
1990 29 700 . .
1991 32 200 . .
1992 33 700 . .
1993 34 400 33 712 .
1994 35 200 34 496 .
1995 35 700 34 986 36 000
1996 36 200 35 476 36 800
1997 36 300 35 574 37 000
1998 36 400 35 672 37 100
1999 36 400 . 37 200
2000 36 600 . 37 300

Not. Fr o m 1999 kallas basbeloppet för prisbasbelopp.

 Kommentar

Basbelopp

Inom socialförsäkringarna är många ersättningar knutna till s k basbelopp. Basbeloppet används också för att beräkna den pensionsgrundande inkomsten och pensionspoängen samt vid beräkning av vissa "tak" inom socialförsäkringen. Basbeloppet är ett index för prisändringar. Prisändringarna i sin tur mäts genom konsumentprisindex. Åren 1995-1997 räknades basbeloppet om med 60 procent av prisändringarna och år 1998 med

80 procent av prisändringarna. Fr o m 1999 räknas basbeloppet om med 100 procent av prisändringarna och kallas för prisbasbelopp. Dessutom är det minskade basbeloppet borttaget. Basbeloppet fastställs för ett kalenderår i taget.

Åren 1993-1998 beräknades storleken av flertalet pensionsförmåner utifrån det så kallade minskade basbeloppet, vilket uppgick till 98 procent av det fastställda basbeloppet. Vissa folkpensionsförmåner, t ex handikappersättning, vårdbidrag och arbetsskadelivränta, beräknades dock med det fastställda basbeloppet.

Sedan 1995 finns ett särskilt förhöjt basbelopp som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomster och pensionspoäng samt avgiftstaket för allmänna egenavgifter.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.