Anpassningsbidrag

Bilstöd,  anpassningsbidrag

Referat av HSO:s juridiska enhet (Handikappförbundens Samarbetsorganisation)

(1988:890)

Regeringsrätten

Målnr 3799/1997, 3636/1998 och 355/1997, den 31 mars 2000 - Under flera år har Riksförsäkringsverket genom det allmänna rådet 1996:9, s 24 gått mot handikapprörelsen när det gäller vilken utrustning som kan ersättas genom anpassningsbidrag, 9 §.

Regeringsrätten har nu avgjort tre mål. Domstolen kom fram till att det inte finns något hinder mot att också ersätta utrustning som inte är handikappspecifik. Det gäller utrustning som kan anses utgöra mindre vanlig tilläggsutrustning. Som exempel på sådan utrustning angavs bensindriven kupévärmare och automatisk växellåda. Däremot menade Regeringsrätten att ersättning till farthållare, fjärrmanövrerat centrallås, elmanövrerade fönsterhissar, elektriskt uppvärmda och manöverade backspeglar inte kan beviljas. Dessa utrustningar är standard eller normalt förekommande tilläggsutrustning.

Regeringsrätten resonerade också kring vad som är normalt för respektive bilmodells prisklass.

(Kommentar: Avgörandena skall ses som ett slutligt avgörande för hur lagen skall tolkas i fråga om så kallad basanpassning. Frågan är dock vad som gäller när en billigare bilmodell, som inte har någon av de utrusningar som nekades som standard. Det kan tänkas att ett köp av en sådan bil föranleder en annan tillämpning av 9 § än den beskrivna. Angående Regeringsrättens uttalande om kupévärmare bör rätten till ersättning också gälla motorvärmare. Se också Länsrätten i Göteborg från den 30 maj 2000, målnr 3515/99, om elektrisk motorvärmare. Länsrätten menade att det är funktionen som är avgörande, inte hur den drivs.)

Referat av HSO:s juridiska enhet (Handikappförbundens Samarbetsorganisation)

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.