SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Ett tillgängligare Sverige

"Befintliga offentliga lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för funktionshindrade före år 2010. Kommuner riskerar viten om de inte verkställer domar som givit människor rätt till stödinsatser. Ett nationellt tillgänglighetscenter skapas. Statliga myndigheter får ett särskilt ansvar för att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer."

Så skrev Socialdepartementet i FAKTABLAD nr 5 i mars 2000

Bidde det mer än en tumme?

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.