SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Fördelning av statsbidrag till handikapporganisationer

Handikapporganisationer

Organisation Beviljat statsbidrag andra halvåret 2000
Afasiförbundet i Sverige, Afasi
1 457 800 kr
Alzheimerföreningen
40 000 kr
Astma- och Allergiförbundet
3 446 500 kr
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO
930 500 kr
De Handikappades Riksförbund, DHR
6 496 300 kr
Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS
756 900 kr
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter, FMLS
922 200 kr
Föreningen för de Neurosedynskadade, FfdN
427 200 kr
Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, FEB
428 900 kr
Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB
1 878 300 kr
Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB
288 700 kr
Hjärnkraft, Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade
924 600 kr
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
3 252 800 kr
Hjärtebarnsföreningen
327 100 kr
Hörselskadades Riksförbund, HRF
5 119 300 kr
ILCO, Svenskt förbund för stomiopererade
1 348 800 kr
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR
3 102 800 kr
Reumatikerförbundet
4 692 600 kr
Riksförbundet av Intresseföreningar för schizofreni, Riks-IFS
753 400 kr
Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF
832 300 kr
Riksförbundet för Blodsjuka, RFB
398 700 kr
Riksförbundet för dementas rättigheter, Demensförbundet
856 300 kr
Riksförbundet döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
817 500 kr
Riksförbundet för HIV-positiva, RFHP
485 400 kr
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT
1 226 700 kr
Riksförbundet för njursjuka, RNj
1 078 000 kr
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
2 595 100 kr
Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH
3 022 800 kr

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, RTP

3 219 400 kr

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn Ungdomar och Vuxna, FUB
4 616 300 kr
Riksföreningen Autism, RFA
1 260 100 kr
STROKE, Riksförbundet mot Hjärnans Kärlsjukdomar
968 200 kr
Svenska Celiakiförbundet, SCF
737 500 kr
Svenska Diabetesförbundet, SD
3 206 400 kr
Svenska Epilepsiförbundet, SEF
1 360 400 kr
Svenska Laryngförbundet, SLF
753 100 kr
Svenska Migränförbundet, SMIF
298 200 kr
Svenska Parkinsonförbundet
591 300 kr
Svenska Psoriasisförbundet, PSO
2 382 300 kr
Sveriges Dövas Riksförbund Västanvik, SDR
3 323 800 kr
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund, SSR
539 700 kr
Synskadades Riksförbund, SRF
6 058 700 kr
Tandvårdsskadeförbundet
846 300 kr
Tinnitus Riksförbund
354 800 kr
Etableringsbidrag andra halvåret 2000
Riksföreningen Ananke
50 000 kr
Sverigefinska synskadeförbundet
50 000 kr
Talhandikappades riksförbund
50 000 kr
Överviktigas riksförbund
50 000 kr
Totalt
78 624 000 kr

Uppdaterad 15 september 2000

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.