SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

HO Info December 1999

Handikappombudsmannen informerar

I det här numret: 


Aktuellt ärende: Skåne-trafiken backar

Anmälningar mot Skånetrafiken kom in till Handikappombudsmannen eftersom rullstolsburna nekades att åka med Malmös stadsbussar.

Skånetrafiken menade att rullstolsburna inte kan åka med bussarna eftersom det saknas möjligheter att spänna fast rullstolar. En föreskrift om förankringsanordningar kom redan 1978 och staten har sedan 1998 givit bidrag till handikappanpassning av fordon. Ändå har inget hänt.

Handikappombudsmannen sade i ett yttrande att Skånetrafiken ställer större säkerhetskrav för rullstolsresenärer än för andra passagerare. Ombudsmannen stödjer Vägverkets hållning att rullstolar inte behöver vara förankrade om vissa modifieringar görs. Ett grepp för den rullstolsburne att hålla i sig i kan monteras, liksom ett ryggstöd vid barnvagnsplatsen så att den rullstolsburne åker med ryggen mot färdriktningen.

De överläggningar i januari som Handikappombudsmannen kallade Skånetrafiken till kan ställas in. Den 22 november hävde Skånetrafiken nämligen rullstolsförbudet i enlighet med den tolkning av bestämmelserna som Handikappombudsmannen meddelat och informerade om detta genom en annons i lokalpressen. Skånetrafiken vill även gå vidare och förbättra anpassningen med t ex bättre rygg- och nackstöd för rullstolsburna.


Handikappombudsmannen flyttar

Fr o m årsskiftet har Handikappombudsmannen ny adress:

Handikappombudsmannen

S:t Eriksgatan 44, 3 tr

112 32 Stockholm

E-mailadress, telefon-, fax- och texttelefonnummer ändras ej:

tel: 08-20 17 70

fax: 08-20 43 53

texttelefon: 08-21 39 39

e-post: info@handikappombudsmannen.se


Ny personal

Den 1 februari börjar Anneli Dahlbom Joyce som informationschef hos Handikappombudsmannen. Anneli har tidigare varit informationskonsulent i Svenska kyrkans mission, redaktör för Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont samt Information Officer på UNDP med ansvar för kommunikationen i Sverige.

 

Hans Yngwe vikarierar sedan 18 oktober som utredare hos Handikappombudsmannen. Hans har tidigare arbetat som biträdande förbundsjurist hos HSO, Handikappförbundens Samarbetsorgan.


Lägesrapport: Diskrimineringslagen

I maj trädde den nya lagen mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder i kraft. Sedan dess har Handikappombudsmannen tagit emot ett tjugotal anmälningar.

Det som anmäls mest är lönediskriminering. Andra exempel på sådant som anmäls är arbetsledning och uppsägning.

– Vi har bokat in tider för utredande överläggningar med två arbetsgivare, berättar Anders Karlsson, arbetsrättsjurist hos Handikappombudsmannen. I första hand försöker vi ju få arbetsgivarna att frivilligt gå med på att lösa problemet. Gör de inte det kan det efter överläggningar och förhandling gå vidare till en process.

I några fall har den fackliga organisationen bjudit in till lokal tvisteförhandling. Facket är ju den instans som i första hand har rätt att företräda en person som gjort en anmälan enligt lagen.

Broschyren "Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder" har tryckts upp i en ny upplaga. Illustrationer: Ulf Frödin. Beställningsnr: 3060, kassett (3061), diskett (3062) punkt (3063), lättläst (3064).


Stärkt sekretess

Den 2 december överlämnades en lagrådsremiss som föreslår att Handikappombudsmannen ska få omvänt, i stället för rakt, skaderekvisit i sin sekretessbestämmelse.

Det betyder att uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som huvudregel blir hemliga. Detta gäller alla ärenden hos Handikappombudsmannen inklusive de som rör diskriminering i arbetslivet.


Psyke kampanjen

Efter invigningen på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i september har en mängd arrangemang avlöst varandra.

Kampanjens föreläsningsserie i ABF-huset i Stockholm blev så populär att några av föreläsningarna kommer att upprepas till våren.

Symposiet "Kaos och kreativitet" med Psyke kampanjens Vetenskapliga och konstnärliga råd på Nationalmuseum drog också en stor publik.

Runt om i landet arrangeras föreläsningar, cafékvällar, utställningar, teater, filmvisning m m. Detta kan bl a utläsas ur den stora mängden pressklipp. Ännu fler aktiviteter planeras till våren.

Mer information finns på kampanjens hemsida:

www.sverigesinre.nu


Handikappombudsmannen INFORMERAR berättar om viktiga ärenden och aktiviteter hos myndigheten.

Handikappombudsmannen INFORMERAR är gratis och beställs på adressen nedan (ges även ut på kassett och diskett).

Handikappombudsmannen INFORMERAR finns publicerade på ombudsmannens hemsida (även tidigare nummer).

Handikappombudsmannen
Box 7779
103 96 Stockholm

Redaktör:
Hans von Axelson
Tel. direkt: 08-406 65 55
Tel. växel: 08-20 17 70
Fax: 08-20 43 53
Texttelefon: 08-21 39 39
E-post: info@handikappombudsmannen.se
Hemsida: http://www.handikappombudsmannen.se

Ansvarig utgivare:
Lars Lööw
 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.