SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Frågor och svar

hämtat från Kommunförbundet

 om

Hälso- och sjukvård

Fråga: Är det möjligt att ha gemensam dokumentation för sociala biståndsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser i ett kommunalt särskilt äldreboende?
Svar: Av patientjournallagen följer att journalerna måste föras separat. Syftet med journalföringen skiljer sig från syftet med den sociala dokumentationen. Av bl.a. dessa skäl går det inte att ha en gemensam dokumentation. Då den hälso- och sjukvård som ges i ett äldreboende anses integrerad i kommunens socialtjänst är det emellertid möjligt att överföra behövlig information mellan personalen.


Stöd och service till funktionshindrade (LSS)

Fråga: Kan en kurator ansöka om insatser enligt LSS för en funktionshindrad?
Svar:

För vuxna gäller följande:
Kuratorn måste vara god man eller förvaltare för den funktionshindrade. Samtidigt måste den funktionshindrade uppenbart sakna förmåga att på egen hand ta ställning i frågan.
För funktionshindrade som är under 15 år:
Ansökan måste göras av vårdnadshavare, god man eller förmyndare. Om kuratorn har någon av dessa funktioner går det bra att ansöka.
(Se 8 § LSS och Eric Sehlin, Handbok för överförmyndare, Kommentus Förlag 1996, s. 126).


Fråga: Var skall en funktionshindrad som är bosatt i kommun A och som vill ha insatser enligt LSS i kommun B ansöka om dessa?
Svar:

Ansökan skall ske i form av förhandsbesked och skall göras i kommun B (se 16 § LSS).

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.