SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Regeringens svar


på min begäran om hjälp

Finansdepartementet

1999-06-23

Skatteavdelningen, S 5
Victoria Sjögren
Telefon 08-405 1676
Telefax 08-405 14 66

Tomas Alsbro
Nyponvägen 206
613 38 Oxelösund

Som framgår av bifogade beslut har regeringen beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av Er skrivelse.

Som upplysning får jag meddela följande. Myndigheter har att självständigt handlägga ärenden inom de ramar som dragits upp av riksdag och regering genom lagar och förordningar. Varken regeringen eller ett enskilt statsrad har rätt att ingripa i ett enskilt ärende som myndigheter eller domstolar handlägger eller har handlagt. Ej heller har regeringen befogenhet att ändra taxeringar eller förordna om befrielse från inkomstskatt.Finansdepartementet

Regeringsbeslut 8

1999-06-23 Fi 199912144

Tomas Alsbro
Nyponvägen 206
613 38 Oxelösund

Begäran om befrielse från viss skatt

Regeringens beslut

Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av skrivelsen.

Ärendet

l en skrivelse till regeringen har Ni begärt att bli befriad från påförd inkomstskatt.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har inte befogenhet att förordna i enlighet med Er begäran.


Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.