SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Sämre livsvillkor för många

Larmrapport. Socialdirektörer i Sverige visar följderna av nedskärningar.

Vi, socialdirektörer vid landets länsstyrelser, är djupt oroade över den utveckling eller - i vissa fall - snarare avveckling som sker i kommunerna genom de nedskärningar som gjorts och görs inom vårdområdet och som hårdast drabbar de sämst ställda.

• Vi saknar en samhällsdebatt om ansvar och solidaritet och om konsekvenserna av att välfärdsklyftorna fördjupades under 90-talets ekonomiska kris.

• Vi saknar i dag den engagerade socialpolitiska debatt som tidigare bland annat fördes av politiker, socialchefer och socialarbetare, som ställde upp för en skälig levnadsnivå och jämlikhet i levnadsvillkor för alla människor.

• Vi saknar politiskt ansvar för de grupper som fått en sänkt levnadsstandard och som särskilt drabbats när de förebyggande åtgärderna inom olika områden skurits ned.

Så skriver Sveriges socialdirektörer vid landets länsstyrelser i en debattartikel i Dagens Nyheter den 11 juni 2000.

Dessa mycket välinsatta statliga tjänstemän visar på bristen i Sverige av idag när det gäller att ta hand om och fördela välfärd till de svagaste i samhället. Bland de grupper som blir eftersatta är handikappade, funktionshindrade, äldre och sjuka.  

Artikeln är viktig! Du hittar den här!

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.