SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Sjukskrivningspraxis på en vårdcentral


Sjukskrivningspraxis på en vårdcentral
En ettårsstudie vid Lyckeby vårdcentral
Författare: Christer Olofsson
Socialstyrelsen, 1997. 40 sidor. Underlagsrapport (Primärvårdsuppföljningen 1997:2) Artikelnummer 1997-11-2. Pris 56 kr
Beställs från Socialstyrelsens kundtjänst, Finspångsgatan 51, 163 53 Spånga. Fax 08-760 58 95, e-post sos.order@special.lagerhus.se

Sammanfattning

I Karlskrona kommun (motsvarande ca. 1/3 av Blekinge) har 20 invånare per 1.000 i arbetsför ålder en pågående sjukskrivning längre än 30 dagar. Av dessa är 6 sjukskrivna av primärvårdsläkare. Inom Lyckeby primärvårdsområde (tillhörande Karlskrona kommun) finns något över 9.000 invånare i arbetsför ålder. Dessa besöker läkare vid vårdcentralen i genomsnitt en gång per individ och år. Under dessa besök utfärdas det sjukintyg vid 13 procent av besöken, vilket i sin tur innebär 8 procent av det totala antalet läkarbesök (alla åldrar) under ett år vid vårdcentralen. Sammanlagt 607 patienter har sjukskrivits en eller flera gånger under 1995, vilket utgör 6 av 100 invånare i åldern 16-64 år inom primärvårdsområdet. Då primärvårdens andel av sjukskrivningarna är ca. 1/3 kan den totala mängden sjukskrivna inom primärvårdsområdet beräknas till 180 per 1.000 invånare. Sjukskrivna patienter avlägger i genomsnitt 3,3 läkarbesök per år, dvs. mer än tre gånger fler än den genomsnittlige primärvårdspatienten. Fördelningen är dock sned och antalet besök per år ökar med stigande patientålder.

2/3 av de sjukskrivna (med läkarintyg) var kvinnor, och 30 procent har haft något sjukskrivningstillfälle under föregående år och 13 procent har sjukfall som pågår även under första kvartalet av nästföljande år. Av samtliga individer som sjukskrivs under året har 87 procent påbörjat ett sjukfall medan resten har förlängt tidigare påbörjade sjukfall.

Av alla under året påbörjade sjukskrivningar avslutas 75 procent inom 30 dagar. Dessa fall innefattar dock inte mer än 25 procent av den totala mängden sjukskrivningsdagar. Mindre än 10 procent blir längre än 90 dagar, men innefattar 54 procent av alla sjukskrivningsdagar. Medel-värde för 1:a sjukskrivningens längd är 16 dagar, men värdet ökar i takt med patientens ålder, och varierade även mellan olika diagnosgrupper. Rörelseorganens och andnings-organens sjukdomar var de helt dominerande sjukskrivningsdiagnoserna och svarade för 2/3 av samtliga. Psykiska besvär fanns angivet på 10 procent av sjukskrivningarna men av patienterna som sökte med dessa besvär sjukskrevs 45 procent. Andelen sjukskrivningar pga rörelseorganens sjukdomar ökade parallellt med patientålder och med sjukfallslängd.

Av de längre sjukfallen, över 90 dagar, avslutades 24 procent med att patienten återgick i arbete. En större andel, 27 procent, avslutades med hel förtidspension och ytterligare 16 procent med deltidspension. Ytterligare 15 procent av patienter med längre sjukfall väntar på beslut om förtidspension. Mer än 2/3 av patienterna med längre sjukfall har haft kontakt med vård-centralen i över 5 år. Enbart 18 procent av patienterna med längre sjukfall var arbetslösa vilket var betydligt mindre än de 30 procent arbetslösa bland samtliga pågående fall längre än 30 dagar i kommunen.

 
Socialstyrelsens hemsida
Hitta rätt! Publikationer
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.