SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Stöd och Service

Vår rätt till stöd och service styrs i huvudsak av följande lagar och regler:

Nedan följer en kortfattad förklaring över vad de olika lagar och regler innehåller 

Socialtjänstlagen

I socialtjänstlagen beskrivs kommunernas ansvar för att alla i kommunen skall få den hjälp de behöver.

 • hjälp i hemmet
 • avlösarservice
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • daglig verksamhet

LSS

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • olika boendeformer
 • daglig verksamhet

LSS omfattar 

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. personer med förvärvade betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
 3. personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande men som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

LSS är en rättighetslagstiftning. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.