SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Högkostnadsskydd vid tandvård

Fakta

  • Högkostnadsskyddet gäller för personer som är 65 år eller äldre. Det innebär att patienten inte ska behöva betala mer än 7.700 kronor för implantat, kronor, broar eller olika former av proteser. Men visst material, exempelvis guld, ingår inte i högkostnadsskyddet. Inte heller förberedande behandling, till exempel utdragning av tänder eller rotfyllning. Det gör att kostnaden för patienten kan bli betydligt högre.

  • Högkostnadsskyddet gäller INTE för den så kallade bastandvården, det vill säga vanliga lagningar, undersökningar och rotfyllningar. Däremot ökar bidraget vilket innebär att dessa behandlingar ska kunna bli billigare för patienten, under förutsättning att tandläkarna inte samtidigt höjer priset.

  • För att omfattas av högkostnadsskyddet ska behandlingen förhandsprövas av försäkringskassan. Prövningen går ut på att kontrollera att behandlingen är nödvändig, att den inte är onödigt dyr och att inte tandläkaren tar för mycket betalt.

  • Försäkringskassan i Skåne gör förhandsprövningen för hela landet. Ett 30-tal tandläkare ska hantera ärendena. Väntetiden kan bli flera månader i början dels för att kassan räknar med att få uppåt 10.000 ansökningar strax efter första juli, dels för att anslaget på 18 miljoner från regeringen fördröjts.

  • Tandvårdsutredningen föreslog i veckan att 20-22-åringar ska få en tandvårdscheck på 600 kronor, för att stimulera dem att fortsätta gå till tandläkaren.

  • I utredningen föreslås också att högkostnadsskyddet byggs ut till att gälla fler åldersgrupper när samhällsekonomin så tillåter.

Källa: Dagens Nyheter

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.