SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Trafikskadades uppfattning om bemötande

De trafikskadades uppfattning om bemötande av försäkringsbolag, myndigheter, läkare och sjukvårdspersonal efter olyckan i relation till socioekonomisk indelning.

Uppgifterna är hämtade från Jörgen Lundälvs avhandling Förmåga till välfärd, Fischer & Co, 1998.

Antal personer Försäkrings- bolag Myndigheter Läkare Sjukvårds- personal
Företagare 98
Bra 37,5 37,5 87,5 100
Mindre bra/dåligt 62,5 62,5 12,5 0
Högre tjänstemän 64
Bra 45 50 84,2 88,5
Mindre bra/dåligt 55 50 15,8 11,5
Lägre tjänstemän 137
Bra 53,4 48 77,9 90,2
Mindre bra/dåligt 46,6 52 22,1 9,8
Arbetare 103
Bra 54,6 34,3 75,3 83,8
Mindre bra/dåligt 45,4 65,7 24,7 16,2
Studerande 21
Bra 57,1 31,6 80 95,2
Mindre bra/dåligt 42,9 68,4 20 4,8
Pensionärer 58
Bra 59,3 56 83 86,5
Mindre bra/dåligt 40,7 44 17 13,5
Övriga 33
Bra 65,6 43,3 78,1 87,9
Mindre bra/dåligt 34,4 56,7 21,9 12,1
Okända 22
Bra 54,5 36,4 71,4 90,5
Mindre bra/dåligt 45,5 63,6 28,6 9,5
Totalt 447

Källa: Datauppgifter om de trafikskadade respondenterna (de som svarat) i undersökningen är baserat på register vid Trafikskadenämnden i Stockholm. Den socioekonomiska indelningen är hämtad ur Statistikcentralens handbok nr 17 (1990): Socioekonomisk indelning 1989.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.