SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hjälpmedel i vardagen

för funktionshindrade med lättare funktionshinder och som underlättar den dagliga livsföringen.

Snart sagt alla funktionshindrade – allt ifrån gravare till lättare funktionshindrade – vill helst klara av sin vardag själva. Det är också en klart uttalad ambition hos samhället att bistå funktionshindrade att så långt möjligt klara sin egen vardag. Vi som har funktionshinder är också ofta mycket påhittiga när det gäller att kringgå eller överkomma vardagsproblem. Utöver egna små fiffiga uppfinningar kan vi underlätta vår vardag genom att välja lämpliga maskiner, verktyg mm.

I den mån vi med lättare funktionshinder kan få hjälpmedel från det offentliga, så är den hjälpen i stor utsträckning kopplad till arbete. Gränsdragningar om offentligt ansvar mellan landsting och kommun är ytterligare hinder för oss. Min erfarenhet är att vi i stor utsträckning – ekonomiskt och produktvalsmässigt - är hänvisade till oss själva.

Om vi behöver hjälp och bistånd för att få tillgång till hjälpmedel, tvingas vi oftast acceptera de hjälpmedel som utvalts av tjänstemän inom vård- och omsorgsbyråkratin och som finns i det standardsortiment som landsting- och kommuner tillhandahåller. Dessa hjälpmedel, såsom exempelvis höj- och sänkbara sängar, anpassade toaletter etc, ser ut som om de kom direkt från sjukhus. Våra hem förvandlas till sjukhusmiljöer. Vi känner inte längre oss hemma i våra egna hem. Oftast har ingen estetisk hänsyn tagits vid dessa massinköp

Ett annat problem för oss funktionshindrade är att mycket av det som kan underlätta vår vardag och dagliga livsföring av ”det friska” samhället betraktas som lyx. Även om vi mot förmodan skulle kunna få hjälp och möjligen bistånd till t.ex. en tvättmaskin och torktumlare så gäller det endast den enklaste och billigaste varianten, som givetvis inte innehåller de funktioner som ytterligare underlättar och sätter knorr på hjälpen, såsom hög centrifugeringsvarvtal, möjligheten att kunna maskintvätta även de plagg som är märkta med "handtvätt", särskilda program som radikalt minskar behovet av strykning etc.

När jag själv diskuterade induktionsspis med en arbetsterapeut så hade denne aldrig hört talas om induktionsspis – än mindre hur den fungerade (Den blir aldrig varm på hällen, vilket innebär att man inte riskerar att bränna sig. Jag och många andra med neurologiska problem har kraftigt nedsatt känsel i bl.a. höger hand). Det framkom också klart att spishäll betraktades som något utöver det vanliga – eller som denne sade: ”Sådant gör vi inte i denna kommun. Vi har aldrig gjort det, och det kommer troligen inte att tillstyrkas”.

Hur många funktionshindrade skulle inta ha stor nytta av en "lyxtoalett" som gör det möjligt att - utan hjälp av andra - bli ren och torr i rumpan efter uträttat värv?

Vare sig vi funktionshindrade eller åldringar kan idag inte lita på den kommunala hemtjänsten. Den är tyvärr utformad efter att passa den kommunala ekonomin och byråkratin - inte oss funktionshindrade och sjuka. Dessutom saknar oftast hemtjänsten utbildning och har många gånger på tok för hög personalomsättning. Vi vill helst inte släppa okända personer in på livet. Vi behöver och vill ha lika hög integritet som "friska" har!

De som har gemensam tvättstuga och som överhuvudtaget är funktionsmässigt kapabla att använda den lider ofta av att tvingas tvätta på tider som passar andra hyresgäster - inte när den egna kroppen tillåter oss att tvätta. Det fungerar oftast inte. Inte heller att tvingas städa efter andra hyresgäster.

Ställ krav på att få tillgång till hjälpmedel som underlättar och möjliggör ett så oberoende vardagsliv som möjligt!


Landstingens hjälpmedelcentral har behovsprövade hjälpmedel. De tar ut en avgift för detta, som en del menar står i strid med principen att funktionshindrade skall ha samma rätt till fungerande vardagsliv som ”friska”. För hjälpmedel till de med gravare funktionshinder rekommenderas ett besök på Hjälpmedelsinstitutets hemsida.

Det finns många små effektiva hjälpmedel att hitta hos bl.a. Apoteket som kan underlätta burk- och konservöppnande, klippande mm. Andra små finesser kan hittas i handeln såsom trådpåförare, eltandborste mm.

Hur många funktionshindrade klarar av att sy själva? Inte vi i alla fall - vi är hänvisade till symaskin.

En självgående dammsugare har nog många satt upp på sin egen önskelista. Tänka att slippa anlita andra för att hålla golven fria från damm!

Jämn innetemperatur utan alltför stora temperatur svängningar och luftfuktighet - dvs luftkonditionering är mycket viktigt för många funktionshindrade.  Vi är många med led-, och nervskador som lider svårt av det svenska klimatet med stora och ofta hastiga ändringar av såväl temperatur som luftfuktighet. En effektiv och tystgående luftkonditionerare råder (åtminstone delvis) bot på detta gissel.

En effektiv[1] tvättmaskin som centrifugerar så snabbt att tvätten blir maximalt torr som möjligt och på så vis blir möjlig att lyfta ur (utan att tvingas tvätta enstaka plagg etc). En sådan tvättmaskin skall givetvis även kunna tvätta plagg som är märkta ”handtvätt”. Man bör även kunna välja tidpunkt för när tvättmaskinen skall tvätta – en tidpunkt som passar mig och inte andra.

Tvättmaskinen bör kombineras med en likaledes effektiv torktumlare. Idag går att bygga dessa i en så kallad pelare, med tvättmaskinen på ”pall”. Denne torktumlare klara i stort av att tumla all tvätt pga dess flexibilitet med programval - jag kör ofta även plagg som är märkta med att inte tumlas. Med få undantag har plaggen klarat detta. Mycket bra för funktionshindrade som har problem att hänga tvätt.

En effektiv diskmaskin som kan ersätta så mycket handdisk som möjligt är en självklarhet bland funktionshindrade.

En effektiv induktionsspishäll där man slipper riskera att få brännskador. En induktionsspis borde vara en självklarhet för alla med nedsatta känselfunktioner och / eller minskade reaktionsförmågor. En spishäll är väsentligt lättare att hålla ren och det är lätt att flytta tyngre kokkärl utan att behöva lyfta upp dem.

Ugnen placeras i arbetshöjd (sk inbyggnadsugn), separat från spisen. Den bör vara utrustad med teleskopvagn eller annan funktion som gör att man inte behöver sticka in händerna i den varma ugnen för att kontrollera eller ta ut maten.

Telefon bör vara utrustad med bluetooth för trådlös överföringsteknik. Jag vill slippa plocka upp min telefon när det ringer. Oräkneliga gånger har jag fibblat och tappat min telefon pga min dåliga finmotorik, när det ringer. De som ringt mig tror att jag slängt på luren!  


Länk

Sjukvårdsupplysningens avdelning om Rättigheter och hjälpmedel

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.