SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Felbehandlad?

Felbehandlad inom hälso- och sjukvården

Om du blivit felbehandlad inom hälso- och sjukvården bör du av flera skäl anmälda detta till Hälso- och Sjukvårdens Ansvarnämnd - HSAN, Patientnämnden och Patientskadeförsäkringen.

HSAN - Hälso- och Sjukvårdens Ansvarnämnd

Anmäl till HSAN

  •  för att sjukvården skall vara en organisation som lär av sina fel,

  • för att bidra till att andra inte drabbas såsom du gjort,

  • för att få en formell upprättelse,

  • som grund för eventuellt skadestånd.

Du hittar adress och blankett för anmälan här: Anmälan till HSAN

Patientnämnden

Personligen litar jag inte en sekund på de "lokala klagomålsorganisationerna" som de enskilda Landstingen bedriver. De kallas ofta för Patientnämnd. Enligt min mening är de lika ineffektiva för de klagande som försäkringsbolagens "kundombudsmän".

Det heter att de är oberoende, men drivs av politiker, engagerade inom Landstingen.

Patientskadeförsäkringen

Du skall också anmäla felbehandlingen till Patientskadeförsäkringen.

Patientskadeersättning

kan du läsa om på sidan Patientskada

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.