SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kommittén för Alternativ Medicin

KAM

Presentation

 • KAM är en branschorganisation för förbund inom den komplementär- och alternativmedicinska sektorn

 • KAM auktoriserar enskilda yrkesutövare för patienternas trygghet.

 • KAM är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening och paraplyorganisation för olika förbund och skolor inom komplementär- och alternativmedicinska sektorn.

 • KAM bildades 1984 i samband med att Alternativmedicinkommittén (AMK) tillsattes av staten för att utreda olika alternativmedicinska behandlingsformer.

 • KAM samarbetar bl.a. med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i komplementär- och alternativmedicinska frågor

KAM:s funktion

 • KAM verkar för att skapa en dialog mellan utövare av komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer och berörda myndigheter i fackliga, etiska, juridiska frågor samt i utbildningsfrågor.

 • KAM verkar för rätten till fritt utövande av komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer i Sverige.

 • KAM verkar för att försvara individens rätt till valfrihet i sjukvården.

 • KAM verkar för ett avskaffande av momsen på komplementär- och alternativmedicinska behandlingar.

 • KAM verkar för en god utbildningsnivå hos de ingående förbundens medlemmar.

 • KAM verkar för att få komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer godkända av regering och riksdag.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.