Skadestånd och skadestånd

Den outgrundliga skadeståndsrätten är ett mysterium för många.

Här är några definitioner på skadestånd enligt ordböcker:

Svenska Akademiens ordlista
skade|stånd s. -et; pl. = skadeersättning

Svensk ordbok 3
skadestånd subst. skadeståndet skadestånd
• ekonomisk ersättning för liden skada "jfr vite, 1 straff": skadeståndsanspråk; skadeståndsbelopp; skadeståndskrav; skadeståndsskyldig; betala skadestånd; begära skadestånd; han erbjöds ett stort skadestånd

Och så här skriver Wikipedia