SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

April månads statistik över WhiplashInfo

5.03 Live content created 0:05:07 Wed May 1st, 2002 (Server Time)
   Monthly Site Activity Analysis
Statistics Report for www.whiplashinfo.se.
Analysis for the Month of Apr, 2002.

Server Activity Totals for Period:
 Total sessions served :   13765 
 Total hits made on server :    339861 
 Total page view hits :    119894 
 Total non page view hits :    219967 
 Total time spent by all sessions :    3595104  seconds 
 Total bandwidth :    1608321.28  kilobytes  
 
Session Averages for Period:
 Total sessions served :   13765 
 Average hits per session :   24.69 
 Average page views per session :   8.71 
 Average time spent per session :   261.71  seconds 
 Average bandwidth usage per session :   116.84  kilobytes  
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.