SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

 

September månads statistik över WhiplashInfo

 5.03 Live content created 11:09:01 Thu Oct 3rd, 2002 (Server Time)
   Monthly Site Activity Analysis
Statistics Report for www.whiplashinfo.se.
Analysis for the Month of Sep, 2002.

Server Activity Totals for Period:
 Total sessions served :   19898 
 Total hits made on server :    446161 
 Total page view hits :    167761 
 Total non page view hits :    278400 
 Total time spent by all sessions :    4875807  seconds 
 Total bandwidth :    3101499.80  kilobytes  
 
Session Averages for Period:
 Total sessions served :   19898 
 Average hits per session :   22.42 
 Average page views per session :   8.43 
 Average time spent per session :   245.14  seconds 
 Average bandwidth usage per session :   155.87  kilobytes  
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.